Thuật toán của Google xóa đóng dấu trên ảnh stock

Nhóm nghiên cứu Google Research đã khai thác lỗ hổng này bằng cách tạo ra một thuật toán giúp loại bỏ watermark trên ảnh của một website.

Thuật toán làm được việc này sau khi phân tích hình ảnh của cổng thông tin (portal), phát hiện các đóng dấu giống hệt nhau và tạo mặt nạ dùng để bỏ đi lớp nửa trong suốt trên ảnh, phục hồi lại ảnh gốc.

Thuật toán này có hiệu quả là do tất cả các website cung cấp ảnh stock đều sử dụng watermark theo 1 cách giống nhau cho tất cả hình ảnh.

Google cảnh báo các website cung cấp ảnh stock

Các nhà nghiên cứu nói rằng họ thực hiện nghiên cứu này là vì mục đích tốt, nhằm cải thiện mức độ bảo mật cho các cổng này và bảo vệ quyền sở hữu của những người bán ảnh trên website.

Khôi phục ảnh gốc sau khi xóa watermark trên ảnh
Khôi phục ảnh gốc sau khi xóa watermark trên ảnh

Google đã gửi riêng kết quả nghiên cứu của mình cho tất cả các cổng bị ảnh hưởng cùng với biện pháp khắc phục. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị những cổng web ảnh stock sử dụng watermark nên biến đổi một chút khi dùng trên ảnh.

Một vài thay đổi nhỏ như hình dáng, vị trí, độ trong suốt cũng đủ để thuật toán không thể hoạt động và ngăn người khác khôi phục ảnh gốc.

Thuật toán của nhóm Google Research được nêu chi tiết trên báo cáo có tên “On The Effectiveness Of Visible Watermarkshttp://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Dekel_On_the_Effectiveness_CVPR_2017_paper.pdf mới được trình bày tại hội nghị Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR - Hội nghị tầm nhìn máy tính và nhận diện mẫu 2017). Video dưới đây sẽ tóm tắt nghiên cứu của nhóm.

Thứ Hai, 21/08/2017 10:15
51 👨 865
0 Bình luận
Sắp xếp theo