Người dùng cần chuyển dữ liệu từ Samsung Cloud sang OneDrive trước ngày 1/10

Tháng 9 năm 2020, Samsung thông báo rằng người dùng sẽ không sử dụng được một số tính năng của Samsung Cloud. Lúc đầu, Samsung có kế hoạch kết thúc Gallery Sync, Drive và các tính năng có trả phí trước ngày 31 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, công ty quyết định lùi việc kết thúc đến tháng 11 năm 2021.

Trong một email gửi tới khách hàng, Samsung thông tin:

“Để đảm bảo khách hàng có đủ thời gian chuyển hoặc tải dữ liệu, chúng tôi quyết định lùi ngày kết thúc các tính năng thêm 3 tháng kể từ ngày được thông báo. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, Glallery Sync và Drive dành cho My Files sẽ không còn được Samsung Cloud hỗ trợ, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa”.

Nếu bạn vẫn đang sử dụng Samsung Cloud, bạn phải chuyển dữ liệu của mình sang Microsoft OneDrive trước ngày 1 tháng 10. Mặc dù bạn không thể chuyển dữ liệu từ Samsung Cloud sang Microsoft OneDrive sau ngày đó, Samsung vẫn cho phép bạn tải tất cả dữ liệu từ Cloud.

Microsoft OneDrive.

Ngoài việc dừng sử dụng các tính năng Samsung Cloud Gallery Sync và Drive hiện có, Samsung cũng sẽ tự động hủy tất cả các gói dung lượng trả phí từ ngày 1 tháng 10. Ngày 30 tháng 11, các tính năng này sẽ kết thúc.

Điều quan trọng cần lưu ý là, Samsung sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn sau ngày 30 tháng 11 và bạn sẽ không thể tải xuống được nữa.

Bạn có thể dễ dàng chuyển dữ liệu sang OneDrive bằng cách mở ứng dụng Samsung Cloud và thực hiện: More -> Settings -> Link with OneDrive hoặc chọn Link with OneDrive trong menu Gallery Settings trên điện thoại.

Thứ Năm, 08/07/2021 16:19
32 👨 9.840
0 Bình luận
Sắp xếp theo