Người dùng Premium vẫn thấy có quảng cáo, và giải thích của YouTube

Cùng với lệnh cấm đối với các trình chặn quảng cáo, YouTube cũng đẩy mạnh dịch vụ YouTube Premium không quảng cáo.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dùng trong nhiều năm qua, có thể đôi khi bạn vẫn nhìn thấy quảng cáo trên YouTube Premium. Điều này không đúng với dịch vụ trả tiền để có trải nghiệm hoàn toàn không có quảng cáo của YouTube. Và đây là giải thích của nền tảng mạng xã hội này.

YouTube-Premium

YouTube cho biết, người dùng đăng ký tài khoản Premium sẽ có trải nghiệm không bị gián đoạn từ quảng cáo trước và trong video, bao gồm quảng cáo phủ lên video, quảng cáo tìm kiếm và quảng cáo banner nhỏ.

Tuy nhiên YouTube cho biết, khi sử dụng gói Premium người dùng vẫn có thể thấy một số thẻ thông tin hoặc chú thích, các liên kết quảng cáo, giá và tính năng xoay quanh nội dung do người sáng tạo thêm hoặc bật lên trong video. Nhưng chúng không phải là quảng cáo.

Trang hỗ trợ của YouTube đã đề cập:

"Các thành viên YouTube Music Premium và YouTube Premium có thể vẫn nhìn thấy quảng cáo hoặc hình ảnh thương hiệu do nhà sáng tạo nội dung nhúng trong các podcast. Hoặc khi nhà sáng tạo bật hoặc thêm đường liên kết nhằm mục đích quảng cáo, kệ hàng hoá và các tính năng khác, thì những thành phần này cũng sẽ xuất hiện trong video."

Còn trong trường hợp bạn vẫn thấy quảng cáo thật sự trên YouTube Premium mà không phải là thẻ và chú thích hoặc được người sáng tạo nhúng thì có thể bạn đang gặp lỗi. Khi đó, bạn có thể đăng xuất và đăng nhập trở lại hoặc nó cũng sẽ tự biến mất.

Thứ Tư, 15/11/2023 09:05
2,115 👨 2.265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ