Microsoft Edge hiện chỉ lấy dữ liệu từ các trình duyệt khác khi được người dùng cấp quyền

Gần đây, Microsoft Edge đã bị phát hiện đang lén lút lấy dữ liệu từ Google Chrome và các trình duyệt khác sau những bản cập nhật Windows, nhưng cũng có một trục trặc rõ ràng xảy ra khi Edge lấy dữ liệu đó ngay cả khi bạn không cấp quyền. Bây giờ, lỗi đó đã được sửa.

Trong vài năm qua, trình duyệt Edge dựa trên Chrome của Microsoft đã hỗ trợ lấy dữ liệu từ các trình duyệt khác (tập trung vào Chrome) để cập nhật Edge nếu bạn sử dụng nó. Gần đây, tính năng này đã được phát triển khá tích cực, với các bản cập nhật Windows hiển thị lời nhắc không thể đóng nhằm cố gắng xin phép bạn thực hiện việc này.

Tuy nhiên, đối với một số người, bản cập nhật đó không phải là nguyên nhân khiến Edge sao chép dữ liệu từ Chrome.

Một trục trặc trong Edge sẽ kích hoạt tính năng này đối với một số người dùng mà không có sự cho phép của họ, điều này dẫn đến nhiều nhầm lẫn về cách Edge lấy dữ liệu này. Trong nhật ký thay đổi gần đây cho phiên bản Edge ổn định mới nhất, Microsoft cho biết (theo cách vòng vo) rằng sự cố này đã được khắc phục.

Edge có một tính năng cung cấp tùy chọn nhập dữ liệu trình duyệt mỗi lần khởi chạy từ các trình duyệt khác với sự đồng ý của người dùng. Trạng thái của tính năng này có thể chưa được đồng bộ và hiển thị chính xác trên nhiều thiết bị. Điều này đã được khắc phục.

Vì vậy, hiện tại, Microsoft Edge chỉ nhập dữ liệu trình duyệt từ Google Chrome và các trình duyệt khác khi bạn cho phép làm như vậy. Điều này không có nghĩa là Microsoft không lén lút cố gắng để có được sự cho phép đó, nhưng ít nhất, Edge sẽ không tự mình làm điều đó.

Thứ Ba, 20/02/2024 09:41
51 👨 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ