Microsoft phát triển tiện ích mới có thể giúp tiết kiệm đáng kể thời gian khi làm việc với Command Prompt

Microsoft đang có kế hoạch đơn giản hóa quy trình sửa đổi các biến Môi trường (Environment variable) của máy tính Windows 11 và Windows 10. Điều này có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian khi làm việc trong Command Prompt.

Nếu bạn chưa biết thì biến Môi trường là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng Windows thiết lập các đặc tính quan trọng liên quan đến thư mục trên hệ thống, chẳng hạn như vị trí của các ứng dụng hoặc chức năng, bao gồm cả thư mục Temp. Nó cũng cho phép đặt biến Path, chẳng hạn như các thư mục chứa tệp thực thi, cho phép người dùng có thể dễ dàng chạy các lệnh trong một terminal.

Ví dụ: nếu bạn nhập lệnh 'mspaint' trong Command Prompt, ứng dụng tương ứng sẽ khởi chạy ngay lập tức. Nhưng trong trường hợp bạn nhập ứng dụng của bên thứ ba, như 'mpv' hoặc 'Chrome', một thông báo lỗi sẽ xuất hiện cho biết lệnh 'mpv' không được “công nhận là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài, chương trình có thể hoạt động hoặc file batch” (recognized as an internal or external command, operable program or batch file).

Đó là vì các ứng dụng gốc - ví dụ: Notepad hoặc Paint - đã được xác định trong Path. Tuy nhiên các ứng dụng bên thứ ba như Chrome hay MPV Player thì không. Bạn có thể sử dụng biến Môi trường để dễ dàng xác định đường dẫn cho bất kỳ ứng dụng nào, nhưng công cụ này không thực sự dễ sử dụng, đồng thời yêu cầu xác định biến cho từng tài khoản người dùng rất mất thời gian.

Microsoft đã thừa nhận rằng trang biến Môi trường rất hạn chế về khả năng "dễ đọc" và việc hiểu những thứ như đường dẫn hoặc thư mục được chỉ định có thể khó khăn đối với người mới làm quen. Công ty muốn hiển thị đường dẫn theo cách dễ hiểu hơn, cho phép chèn các mục hoạt động theo dạng danh sách và giúp người dùng dễ dàng xác định đường dẫn để chạy các tệp thực thi.

Một tiện ích PowerToys mới được giới thiệu tên ‘Environment Manager’ có thể giúp việc quản lý các biến Môi trường trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Như bạn có thể thấy trong ảnh động giả lập ở trên, việc tạo biến Môi trường bằng PowerToys hoạt động không có gì khác biệt về cơ bản. Ví dụ: người dùng cần nhấp vào nút Add và đặt tên cũng như giá trị cho biến. Nhưng mọi thứ đã trở nên trực quan, dễ theo dõi và dễ thao tác hơn.

Bạn cũng có thể thêm nhiều giá trị và vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc của công cụ, chẳng hạn như các giá trị phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy.

Khi bạn đã tạo xong biến, có thể nhấn "OK" để áp dụng các thay đổi.

Tiện ích này hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, và sẽ sớm được Microsoft tung ra cho người dùng Windows trong thời gian tới.

Thứ Hai, 30/05/2022 00:21
31 👨 387
0 Bình luận
Sắp xếp theo