Microsoft cuối cùng cũng phát triển "Chế độ di động" cho Windows Terminal

Microsoft đã phát hành Windows Terminal vào năm 2020, trong đó tập hợp tất cả các trình “command-line shell” của Windows vào một nền tảng ứng dụng có thể tùy chỉnh linh hoạt. Ý tưởng ở đây là tạo ra một ứng dụng dòng lệnh mã nguồn mở, cho phép người dùng mở nhiều tab bảng điều khiển trong cùng một cửa sổ. Mỗi tab này có thể là một shell khác nhau, chẳng hạn như Windows command prompt, PowerShell, các shell Linux được cài đặt trong WSL hoặc các shell tùy chỉnh khác do người dùng cài đặt.

Trở lại thời điểm gần ba năm trước, Amit Hegde, một kỹ sư phần mềm cao cấp của Microsoft, đã đề xuất ý tưởng tạo ra một phiên bản “di động” (portable) cho Windows Terminal, giúp việc sao chép và dán trở nên dễ dàng hơn. Mục thảo luận có mã số #1386 đã được mở trên trang Windows Terminal GitHub dành riêng cho vấn đề này.

Ý tưởng của Hegde đã lập tức trở thành chủ đề hot, thu hút rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng người dùng Windows. Bẵng đi gần ba năm, có vẻ như ý tưởng này cuối cùng cũng đã được Microsoft quan tâm và lên kế hoạch triển khai. Theo phát hiện của blogger công nghệ Xeno, một pull request mới (#15051) liên quan đến portable mode" của Windows Terminal đã được đưa ra bởi kỹ sư phần mềm Dustin L. Howett. Nội dung sơ bộ như sau:

Pull request này liên quan đến chế độ di động cho Windows Terminal, được phát triển để làm cho việc triển khai song song các phiên bản khác nhau nói chung của Terminal trở nênkhả thi.

Chế độ di động đã được chỉ định trong #15032.

Có ba khía cạnh thay đổi lớn trong Pull request này:

  • Thay đổi cài đặt.
  • Một chỉ báo mới trong giao diện người dùng cài đặt cùng với liên kết đến chế độ di động.
  • Tên hiển thị ứng dụng mới, Windows Terminal (Portable).

Đáng chú ý, một trang tài liệu mới cho Windows Terminal Portable cũng đã xuất hiện trên website của Microsoft. Mặc dù hiện tại, trang này không chứa bất kỳ thông tin nào vì tính năng chưa được công bố rộng rãi, nhưng có lẽ vấn đề chỉ là thời gian.

Quản Trị Mạng sẽ liên tục cập nhật bài viết này khi có thêm thông tin mới. Mời các bạn chú ý theo dõi!

Thứ Sáu, 31/03/2023 23:50
55 👨 3.495
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ