Cách cài đặt Firefox 3.6.6 trên hệ điều hành Ubuntu Linux

Quản Trị Mạng - Firefox 3.6.6 chống crash hiện đã có để cho phép sử dụng. Theo Mozilla, trình duyệt này không bị ngưng hay ngắt khi người dùng sử dụng. Nếu như plugin bị lỗi hay tạm ngưng, nó sẽ không ảnh hưởng tới các trang khác. Bạn chỉ phải chạy lại trang đó để khởi động lại plugin và dùng tiếp.

Mặc định, Ubuntu 10.04 sử dụng Firefox 3.5 và nếu bạn muốn cập nhật phiên bản mới hơn, bạn sẽ phải đợi cho tới khi Ubuntu cho phép. Tuy nhiên, vẫn còn một cách đơn giản giúp bạn có thể cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox.

Mở Terminal rồi gõ hoặc copy dòng sau:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa

Điền mật khẩu người quản trị. Sau đó, tắt các cửa sổ Firefox rồi đánh hoặc dán:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Chương trình sẽ tự động cập nhật và cài đặt phiên bản mới nhất của Firefox. Trên máy thử, mọi việc diễn ra trôi chảy, Firefox 3.6.6 chạy tốt cùng với các add-ons.

Thứ Tư, 30/06/2010 13:52
51 👨 3.627
0 Bình luận
Sắp xếp theo