Kiểm soát các máy trong mạng

Hỏi: Nơi tôi làm việc vừa nối mạng Internet 1 line qua đường điện thoại, 1 máy đặt tại phòng của sếp và 3 máy con cho nhân viên sử dụng. Sếp muốn ngồi một máy bất kỳ nào trong 4 máy đều có thể biết các máy kia đang làm gì và có thể can thiệp, điều chỉnh?

Mong được hướng dẫn cụ thể, mình quá đam mê mà chưa rành về mạng. Thanks!

Thứ Hai, 22/09/2008 23:30
31 👨 796
0 Bình luận
Sắp xếp theo