Hướng dẫn thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 và 2016 bằng IMAP

Kiểm tra và quản lí Gmail một cách dễ dàng

Nếu bạn sử dụng Outlook để kiểm tra và quản lí Email, bạn cũng có thể làm điều này với Gmail. Bạn có thể thiết lập tài khoản Gmail của mình để cho phép đồng bộ hóa Email trên nhiều máy tính sử dụng Email Client thay vì trên một trình duyệt.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng IMAP để đồng bộ tài khoản Gmail của bạn trên nhiều máy tính và hướng dẫn các bước để thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2013 hoặc 2016.

Outlook và gmail

Để thiết lập tài khoản Gmail của bạn bằng cách sử dụng IMAP, đầu tiên đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.

Đăng nhập gmail

Tiếp theo click vào biểu tượng hình răng cưa ở góc phía trên bên phải chọn Settings (cài đặt).

 chọn Settings

Trên giao diện Settings (cài đặt), bạn click chọn Forwarding and POP/IMAP.

chọn Forwarding and POP/IMAP

Kéo xuống mục IMAP Access (Truy cập qua IMAP) và chọn Enable IMAP (kích hoạt IMAP).

chọn Enable IMAP

Cuối cùng chọn Save Changes ở phía dưới giao diện để lưu lại thay đổi và tiến hành đóng trình duyệt của bạn lại.

chọn Save Changes

Để thêm tài khoản Gmail và Outlook, đầu tiên mở ứng dụng Outlook của bạn rồi click chọn thẻ File.

thẻ File

Trên giao diện Account Information, click chọn Add Account.

chọn Add Account

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Add account. Tại đây bạn đánh tích chọn tùy chọn Email Account để tự động thiết lập tài khoản Gmail của bạn vào Outlook. Nhập tên, địa chỉ Gmail và mật khẩu đăng nhập tài khoản Gmail của bạn rồi click chọn Next.

email account

Lưu ý: Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Gmail của bạn 2 lần vào khung Password và Retype password.

Quá trình cài đặt sẽ hiển thị trên màn hình.

Quá trình cài đặt

Nếu quá trình thiết lập tự động thất bại, bạn click chọn Manual Setup or additional server types thay vì chọn Email Account như ở bước trên, rồi click chọn Next.

chọn Manual Setup or additional server types

Tiếp theo trên giao diện Choose Service, bạn chọn tùy chọn POP or IMAP rồi click chọn Next.

 chọn POP or IMAP

Trên giao diện POP and IMAP Account Setting, bạn nhập đầy đủ thông tin vào các phần User Information, Server Information và Logon Information.

Trong Server Information, mục Account Type bạn click vào mũi tên hướng xuống dưới chọn IMAP. Sau đó nhập thông tin khung Incoming server information và Outgoing server information như dưới đây:

Incoming server information: imap.googlemail.com.

Outgoing mail server (SMTP): smtp.googlemail.com.

Lưu ý:

Nhập đầy đủ thông tin địa chỉ Gmail của bạn trong mục User Name và mật khẩu đăng nhập tài khoản Gmail của bạn trong mục Password.

Tiếp theo click chọn More Settings.

More Settings

Trên màn hình lúc này xuất hiện hộp thoại Internet Email Setting. Tại hộp thoại này bạn click chọn thẻ Outgoing Server sau đó đánh tích chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication, rồi chọn Use same settings as my incoming mail server.

 chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication

Khi hộp thoại Internet Email Settings xuất hiện, bạn click chọn thẻ Advanced và nhập các thông số dưới đây vào:

Incoming server: 993

Incoming server encrypted connection: SSL

Outgoing server encrypted connection TLS

Outgoing server: 587

Lưu ý:

Bạn có thể nhập kiểu kết nối mã hóa (Encrypted Connection) cho Outgoing Server trước khi nhập số cổng 587 vào mục Outgoing Server (SMTP).

Click OK để lưu lại thay đổi và đóng cửa sổ hộp thoại Email Settings.

đóng cửa sổ hộp thoại Email Settings

Tiếp theo click chọn Next.

chọn Next

Outlook sẽ tiến hành kiểm tra việc cài đặt và gửi cho bạn một email thông báo. Khi quá trình kiểm tra kết thúc, click chọn Close.

Close

Lúc này trên màn hình bạn sẽ nhận được thông báo nói rằng "You'are all set". Bạn chỉ cần click chọn Finish là xong.

chọn Finish

Tài khoản Gmail mà bạn vừa thêm vào Outlook được hiển thị trong danh sách địa chỉ Email ở khung bên trái.

Click vào Inbox để xem hộp thư đến trong tài khoản Gmail của bạn.

Click Inbox

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 18/03/2016 15:58
2,98 👨 76.047