• 4 cảnh báo bảo mật bạn không nên "ngó lơ" 4 cảnh báo bảo mật bạn không nên "ngó lơ"
    Khi đang thực hiện các hoạt động trên Internet và đột nhiên xuất hiện cảnh cáo từ trình duyệt web hoặc hệ điều hành, bạn nên quan tâm đến nó và điều quan trọng là cần có hành động đúng kịp thời.
  • 4 cách đặt mật khẩu, tạo password bảo vệ USB Pendrive 4 cách đặt mật khẩu, tạo password bảo vệ USB Pendrive
    Ngày nay có nhiều kiểu thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ, USB Pendrive (ổ USB nhỏ như cây viết), ổ cứng, v.v… Mục đích của nó được dùng để lưu trữ dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu hoặc đôi khi được sử dụng để lưu trữ các thông tin nhạy cảm vì không muốn chia sẻ với bất cứ ai.