Địa chỉ IPv6 của Facebook có gì đặc biệt?

IPv6 đã được rất nhiều trang web áp dụng, trong đó có Facebook. Bạn có thể biết điều đó nhưng chưa chắc đã để ý đến điều đặc biệt trong địa chỉ IPv6 của Facebook.

IPv6 sử dụng hệ thập lục phân (bao gồm các ký tự từ 0 đến 9 và các chữ cái từ A đến F) nhờ đó mở rộng không gian địa chỉ từ 32bit lên 128bit.

Nhờ đặc điểm kể trên, Facebook đã đăng ký được một địa chỉ IPv6 cực kỳ đặc biệt. Bạn hãy nhìn kỹ hình ảnh dưới đây xem có nhận thấy điều đó không nhé.

Địa chỉ IPv6 của Facebook
Bạn có thấy gì đặc biệt trong IPv6 của Facebook không?

Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách mở cmd hoặc Windows PowerShell (đối với Windows 10), nhập lệnh nslookup sau đó nhập trang web của Facebook: facebook.com để xem kết quả.

Xem thêm:

Thứ Hai, 16/10/2017 13:19
4,85 👨 1.730
0 Bình luận
Sắp xếp theo