Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 - 2022

Lịch học trực tuyến trên truyền hình hiện tại đã được triển khai tại một số tỉnh thành trên cả nước, nhằm giúp học sinh có thể theo dõi các chương trình học ngay trên sóng truyền hình. Phụ huynh có thể theo dõi các chương trình học trên truyền hình, bổ sung kiến thức cho con em mình bên cạnh việc học trên lớp học hay học trên các phần mềm dạy học trực tuyến theo lịch nhà trường. Dưới đây là lịch học trực tuyến trên truyền hình theo từng tỉnh, từng kênh, từng khối học để phụ huynh và các em học sinh theo dõi.

1. Lịch học trên VTV 1 lớp 1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

10:00 - 10:30

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

2. Lịch học trên VTV2 lớp 2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

09:15 - 9:45

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

14:30 - 15:00

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

3. Lịch học trên VTV7 năm học 2021-2022

Học trên truyền hình VTV7 từ 27/9 đến 10/10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 - 14:30

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

14:30 - 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

15:00 - 15:30

Tiếng Anh 2

(phát mới)

Tiếng Anh 1

(phát mới)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

15:30 - 16:00

Toán 2

(phát mới)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

16:00 - 16:30

Tiếng Việt 2

(phát mới)

Tiếng Việt 2

(phát lại T4)

Tiếng Việt 2

(phát mới)

Tiếng Việt 2

(phát lại T6)

Học trên VTV7 3 tuần cuối tháng 10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 - 14:30

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại T2)

Toán 1

(phát lại T2)

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại T5)

Toán 1

(phát lại T5)

14:30 - 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

15:00 - 15:30

Tiếng Anh 2

(phát mới)

Tiếng Anh 1

(phát mới)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

15:30 - 16:00

Toán 2

(phát mới)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

Toán 2

(phát lại)

16:00 - 16:30

Tiếng Việt 2 (phát lại T4 tuần trước)

Tiếng Việt 2 (phát lại T6 tuần trước)

Tiếng Việt 2 (phát mới)

Tiếng Việt 2 (phát lại T4)

Tiếng Việt 2 (phát mới)

Tiếng Việt 2 (phát lại T6)

Lịch học trên VTV7 từ tháng 11 trở đi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 - 14:30

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

14:30 - 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

15:00 - 15:30

Tiếng Anh 2

(phát mới)

Tiếng Anh 1

(phát mới)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

15:30 - 16:00

Toán 2

(phát mới)

Toán 2

(phát lại T2)

Toán 2

(phát lại T2)

Toán 2

(phát mới)

Toán 2

(phát lại T5)

Toán 2

(phát lại T5)

16:00 - 16:30

Tiếng Việt 2

(phát lại T4 tuần trước)

Tiếng Việt 2

(phát lại T6

Tuần trước)

Tiếng Việt 2

(phát mới)

Tiếng Việt 2

(phát lại T4)

Tiếng Việt 2

(phát mới)

Tiếng Việt 2

(phát lại T6)

4. Lịch học trên HTV lớp 1, lớp 2

Trên truyền hình HTV cũng sẽ phát sóng chương trình dạy học cho học sinh lớp 1 và lớp 2.

  • Lớp 1 phát sóng vào các thứ 2, 4, 6 từ 9h đến 10h10, phát lúc 15h cùng ngày.
  • Lớp 2 phát sóng vào các thứ 3, 5, 7 từ 9h đến 10h10, phát lúc 15g cùng ngày.
  • Một buổi học gồm hai bài Tiếng Việt, một bài Toán, mỗi bài 20 phút, giữ hai tiết có nghỉ giải lao.

Phụ huyng học sinh có thể đón xem trực tiếp trên kênh HTV, hoặc xem lại trên kênh YouTube Ôn bài của HTV theo link dưới đây.

https://www.youtube.com/c/OnBai

Học trên HTV

5. Lịch học trên truyền hình TRT lớp 1, 2, 6 năm học 2021 - 2022

Lịch học lớp 1, 2 , 6 Thừa Thiên Huế

Lịch học trên đài TRT

Lịch học lớp 6 trên đài TRT

Lịch học trên đài TH Huế

6. Lịch học lớp 9, 12 trên truyền hình Bình Thuận năm 2021 - 2022

Học sinh có thể xem lại những bài giảng trên truyền hình Bình Thuận trên kênh YouTube của đài theo list video YouTube dưới đây.

Thứ Năm, 23/09/2021 20:53
3,97 👨 17.407
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • [Thiện] Tony
    [Thiện] Tony có lớp 5 không
    Thích Phản hồi 23/03/22
    ❖ Giáo dục, học tập