Cách xóa sự kiện lịch trên iPhone

Đôi khi có những sự kiện mà bạn đã lên lịch nhưng cuối cùng vì một lý do nào đó mà không thể diễn ra như kế hoạch. Khi đó, việc xoá chúng khỏi ứng dụng Calendar (Lịch) trên điện thoại có thể là điều bạn muốn làm để giữ cho mọi thứ ở trạng thái riêng tư nhất.

Trong ứng dụng Calendar của iPhone, bạn có thể xóa cả sự kiện một lần cũng như các sự kiện lặp lại. Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Xóa sự kiện khỏi ứng dụng lịch trên iPhone

Để xóa một sự kiện khỏi lịch, trước tiên, bạn mở ứng dụng Calendar trên iPhone của mình.

Trong giao diện ứng dụng Calendar mở ra, hãy nhấn vào ngày diễn ra sự kiện mà bạn muốn xoá.

Nhấn vào ngày diễn ra sự kiện mà bạn muốn xoá

Trong danh sách sự kiện hiện ra tương ứng, hãy nhấn vào sự kiện mà bạn muốn xóa.

Nhấn vào sự kiện mà bạn muốn xóa

Trên trang “Event Details” (Chi tiết sự kiện) mở ra, ở dưới cùng, hãy nhấn vào “Delete Event” (Xóa sự kiện).

Nhấn vào “Delete Event”

Một lời nhắc sẽ bật lên từ cuối màn hình iPhone. Bạn nhấn vào “Delete Event” trong lời nhắc này để xác nhận hành động của mình.

Nhấn vào “Delete Event”

(Cảnh báo: Hãy đảm bảo rằng bạn thực sự muốn xóa sự kiện của mình trước khi nhấn nút xác nhận. Sẽ không có tuỳ chọn hoàn tác cho bạn).

Nếu bạn đã chọn xóa một sự kiện lặp lại, bạn sẽ thấy hai tùy chọn trong lời nhắc. Để chỉ xóa sự kiện khỏi ngày đã chọn, bấm vào “Delete This Event Only” (Chỉ xóa sự kiện này). Còn trong trường hợp bạn muốn xóa tất hoàn toàn sự kiện lặp lại này khỏi lịch, hãy chọn “Delete All Future Events” (Xóa tất cả các sự kiện trong tương lai).

Chọn 1 tuỳ chọn

Tất cả chỉ có vậy, toàn bộ sự kiện không còn cần thiết đã được xóa khỏi ứng dụng Calendar trên iPhone của bạn.

Thứ Hai, 31/01/2022 20:08
51 👨 6.050
0 Bình luận
Sắp xếp theo