Thư trong Gmail cũng có avatar

Google chuẩn bị trang bị thêm cho dịch vụ e-mail của họ một tính năng độc đáo. Gmail Pictures, về cơ bản giống như hình đại diện (avatar) trong các chương trình tin nhắn nhanh, sẽ giúp mọi người biết được ai đã gửi thư cho họ.

Avatar sẽ hiện ra khi bạn trỏ chuột vào tên người gửi. (Google)

Đổi lại avatar của người gửi. (Google)


Khi người sử dụng trỏ chuột vào tên người gửi trong Inbox, Contacts và Quick Contacts, ảnh của người đó sẽ lập tức hiện lên. Mọi người có thể thay đổi avatar của bạn bè trong hòm thư của mình và thông báo cho họ biết.

Tính năng mới này sẽ được thử nghiệm ngẫu nhiên với một số người dùng nhất định trước khi được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Gmail Pictures còn có thể được cấu hình để cho phép tất cả bạn bè thấy bạn đang online hoặc chỉ giới hạn cho một nhóm người cụ thể.

Ngoài ra, dịch vụ Google Talk đã được trang bị âm thanh và sẽ phát ra một tiếng "ping" mỗi khi có thông điệp đến.

P.T.

Thứ Bảy, 13/05/2006 08:06
31 👨 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo