Thêm tùy chọn Take Ownership vào Menu chuột phải trên Windows 10

Thường thì người dùng phải có quyền làm chủ một tập tin trên hệ điều hành Windows thì mới có thể chỉnh sửa, đổi tên hoặc xóa tập tin được bảo vệ trên hệ điều hành. Tuy nhiên trên Windows 10 việc làm chủ một tập tin hoặc thư mục không phải là dễ dàng như trên các phiên bản khác. Nếu như trước đây để làm chủ một tập tin trên GUI (giao diện đồ họa) hay Command Prompt thì giờ đây trên Windows 10 không thể thực hiện được.

Nếu thường xuyên sử dụng tùy chọn làm chủ các tập tin để chỉnh sửa hoặc xóa các tập tin, bạn có thể thêm tùy chọn Take ownership vào menu chuột phải để sử dụng. Bằng cách thêm tùy chọn Take ownership vào menu chuột phải, bạn có thể làm chủ được các tập tin chỉ trong vài giây.

Để thêm tùy chọn Take ownership vào menu chuột phải trên Windows 10, bạn phải thực hiện một số tinh chỉnh trên Windows Registry. Tuy nhiên không phải người dùng nào cũng biết thao tác trên Windows Registry và thêm nữa việc chỉnh sửa Windows Registry cũng có nhiều nguy cơ rủi ro cho hệ thống.

Do đó để thêm tùy chọn Take ownership vào menu chuột phải trên Windows 10, bạn có thể sử dụng tiện ích TakeOwnershipEx.

Thêm tùy chọn Take ownership

Lưu ý:

Bạn phải có quyền admin để có thể thêm, xóa và sử dụng menu ngữ cảnh Take Ownership.

  • Nếu đăng nhập với quyền admin, thì người dùng sẽ chỉ cần nhấn vào Yes để phê duyệt và sở hữu. Chủ sở hữu của file, thư mục hoặc ổ sẽ được thay đổi thành tài khoản người dùng hiện tại. Quyền sẽ được đặt để cho phép chủ sở hữu hiện tại này có toàn quyền kiểm soát file, thư mục hoặc ổ.
  • Nếu đăng nhập với tư cách là người dùng tiêu chuẩn, thì người dùng sẽ cần nhập mật khẩu admin đã chọn để phê duyệt và sở hữu. Chủ sở hữu của file, thư mục hoặc ổ sẽ được thay đổi thành tài khoản admin đã chọn và không phải là người dùng tiêu chuẩn.

Thực hiện bước 1 (để thêm), bước 2 (thêm với tùy chọn Pause) hoặc bước 3 (để xóa) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn thực hiện.

Thêm tùy chọn Take Ownership vào menu ngữ cảnh trên Windows 10

Bước 1: Để thêm Take Ownership vào menu ngữ cảnh, tải xuống file Add_Take_Ownership_to_context_menu hoặc Add_Shift+Right-Click_Take_Ownership_to_context_menu và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Bước 2: Thêm Take Ownership với tùy chọn Pause vào menu ngữ cảnh

Lưu ý: Tùy chọn này tạm dừng lệnh khi bạn sử dụng menu ngữ cảnh Take Ownership để có thể xem kết quả lệnh. Điều này có thể thuận tiện để xác minh xem việc thay đổi quyền sở hữu và quyền đã được xử lý thành công hay chưa.

Thêm Take Ownership với tùy chọn Pause vào menu ngữ cảnh
Thêm Take Ownership với tùy chọn Pause vào menu ngữ cảnh

Tải xuống file Add_Take_Ownership_with_Pause_to_context_menu hoặc Add_Shift+Right-Click_Take_Ownership_with_Pause_to_context_menu và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Cách xóa Take Ownership khỏi menu ngữ cảnh

Lưu ý: Đây là thiết lập mặc định.

Bước 3: Tải xuống file Remove_Take_Ownership_from_context_menu và chuyển đến bước 5 bên dưới.

Bước 4: Lưu file vào desktop.

Bước 5: Nhấp đúp chuột vào file đã tải xuống để hợp nhất nó.

Bước 6: Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt việc hợp nhất.

Bước 7: Khi hoàn tất, bạn có thể xóa file đã tải xuống nếu muốn.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 12/06/2020 15:58
4,67 👨 19.211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10