Thay đổi chức năng nút Power trên Windows 7

Lưu ý: Tài liệu này liên quan đến PC Compaq và HP chạy Windows 7.

Sử dụng các phần trong tài liệu này để thay đổi chức năng của nút nguồn, để hiểu các tính năng kiểm soát nút nguồn từ menu Start và thiết lập những tính năng tiết kiệm năng lượng trong Windows 7.

Thay đổi các tùy chọn nút nguồn

Case máy tính có nút nguồn có thể được nhấn để tắt hoặc đặt máy tính Win 7 ở chế độ Sleep. Windows 7 giúp bạn kiểm soát cách máy tính hoạt động sau khi nhấn nút nguồn trên máy tính. Chức năng của nút nguồn có thể được thay đổi thành Do nothing, Sleep, Hibernate hoặc Shut down.

Nếu bạn muốn máy tính chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc tắt khi nhấn nút nguồn, hãy sử dụng các hướng dẫn sau để thay đổi chức năng của nút nguồn:

1. Bấm Start, chọn Control Panel, rồi kích vào Hardware and Sound.

2. Trong phần Power Options, bấm vào Change what the power buttons do.

Trong phần Power Options, bấm vào Change what the power buttons do

3. Trong khu vực Power and sleep button settings, bấm vào When I press the power button và chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Do nothing
 • Sleep
 • Hibernate
 • Shut down

Trong khu vực Power and sleep button settings, bấm vào When I press the power button

4. Nhấp vào Save changes và đóng cửa sổ Power Options Control Panel.

Sử dụng các tính năng kiểm soát nút nguồn trong menu Start

Các tùy chọn tương tự có sẵn cho những tính năng kiểm soát nút nguồn cũng nằm trong menu Start. Trong điều kiện bình thường, máy tính nên được tắt hoặc đưa vào chế độ ngủ bằng menu Start.

 • Nút Shut down trên menu Start sẽ tắt máy tính.
 • Nút mũi tên trong menu Shut Down cho phép bạn chọn một trong các tùy chọn sau: Switch User, Log Off, Lock, Restart hoặc Sleep.

Sử dụng các tính năng kiểm soát nút nguồn trong menu Start

NútTênMô tả
Nút Shut downNút Shut downShut down: Chỉ sử dụng nút Shut down khi bạn muốn tắt nguồn cho máy tính của mình hoặc không có kế hoạch sử dụng nó trong vài ngày.
Nút mũi tênNút mũi tênMở một menu với các tùy chọn sau:
 • Switch User: Đăng xuất người dùng hiện tại mà không cần đóng chương trình và cho phép đăng nhập nhanh vào tài khoản Windows.
 • Log Off: Đăng xuất người dùng hiện tại ra khỏi Windows.
 • Lock: Bảo vệ máy tính khi bạn rời đi trong một thời gian ngắn.
 • Restart: Đóng Windows, tắt và khởi động lại máy tính.
 • Sleep: Giữ phiên của bạn trong bộ nhớ và đặt máy tính ở trạng thái năng lượng thấp.

Cài đặt tiết kiệm năng lượng

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để chọn gói với cài đặt tiết kiệm năng lượng cụ thể:

1. Bấm Start, chọn Control Panel, rồi kích vào Hardware and Sound. Trong phần Power Options, bấm vào Change power-saving settings.

Trong phần Power Options, bấm vào Change power-saving settings

2. Trong cửa sổ Power plan, tìm gói năng lượng mà bạn đang sử dụng, (nó đã được chọn) và bấm vào Change plan settings. Hoặc bạn có thể chọn một gói năng lượng khác để đáp ứng các yêu cầu của mình: Recommended Settings, Power saver, Balanced hoặc High Performance.

Trong cửa sổ Power plan, tìm gói năng lượng mà bạn đang sử dụng

3. Trong cửa sổ Change settings, bạn có thể chọn số phút từ menu drop-down để Turn off the display (Tắt màn hình) và Put the computer to sleep (Đặt máy tính ở chế độ ngủ).

Ngoài ra, nếu bạn nhấp vào Change advanced power settings, có các tùy chọn bổ sung để cấu hình cho cài đặt nguồn.

Chọn Turn off the display (Tắt màn hình) và Put the computer to sleep (Đặt máy tính ở chế độ ngủ)

4. Nhấp vào dấu cộng (+) bên cạnh mỗi tùy chọn trong menu Advanced settings để mở rộng danh sách. Chọn một cài đặt mới từ danh sách hiển thị.

Nhấp vào dấu cộng (+) bên cạnh mỗi tùy chọn

5. Sau khi thực hiện tất cả các thay đổi, bấm OK để đóng cửa sổ Power Options. Sau đó đóng cửa sổ Edit Plan Settings.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 12/09/2019 09:46
4,25 👨 7.686
0 Bình luận
Sắp xếp theo