Tìm hiểu về phương pháp NAVSO P-5239-26

NAVSO P-5239-26 là phương pháp Data Sanitization dựa trên phần mềm được sử dụng trong nhiều chương trình file shredder và hủy dữ liệu khác nhau để ghi đè thông tin hiện có trên ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác.

Xóa ổ cứng bằng phương pháp NAVSO P-5239-26 sẽ ngăn tất cả các phương pháp khôi phục file dựa trên phần mềm lấy được thông tin từ ổ, và cũng có khả năng ngăn hầu hết các phương pháp khôi phục dựa trên phần cứng trích xuất thông tin.

Phương pháp NAVSO P-5239-26 hoạt động như thế nào?

Phương pháp xóa dữ liệu NAVSO P-5239-26 thường được thực hiện theo cách sau:

  • Lần 1 - Ghi đè một ký tự (ví dụ: 1)
  • Lần 2 - Ghi đè một ký tự khác (ví dụ: 0)
  • Lần 3 - Ghi đè một ký tự ngẫu nhiên và xác minh ghi

Phương pháp NAVSO P-5239-26 mà bài viết liệt kê ở trên là cách tiêu chuẩn mà hầu hết các chương trình hủy dữ liệu thực hiện. Tuy nhiên, theo đặc điểm kỹ thuật thực tế, đây là phương pháp thay thế ít hiệu quả hơn.

Phương pháp ưa thích liên quan đến một kiểu ghi đè phức tạp hơn.

Xóa ổ cứng bằng phương pháp NAVSO P-5239-26 sẽ ngăn tất cả các phương pháp khôi phục file dựa trên phần mềm lấy được thông tin từ ổ
Xóa ổ cứng bằng phương pháp NAVSO P-5239-26 sẽ ngăn tất cả các phương pháp khôi phục file dựa trên phần mềm lấy được thông tin từ ổ

Nguồn gốc của NAVSO P-5239-26

Phương pháp NAVSO P-5239-26 ban đầu được định nghĩa trong ấn phẩm Navy Staff Office Publication 5239 Module 26: Information Systems Security Program Guidelines, do Hải quân Hoa Kỳ xuất bản.

Bạn có thể đọc thông số kỹ thuật Data Sanitization của NAVSO P-5239-26 trong phần 3.3.c.1 và 3.3.c.2 của ấn phẩm NAVSO 5239-26 theo liên kết dưới đây:

https://fas.org/irp/doddir/navy/5239_26.htm

Hiện không rõ Hải quân Hoa Kỳ có còn sử dụng NAVSO P-5239-26 làm tiêu chuẩn xóa dữ liệu dựa trên phần mềm nữa hay không.

Trên thực tế, hầu hết các chương trình hủy dữ liệu đều hỗ trợ nhiều phương pháp xóa dữ liệu ngoài NAVSO P-5239-26.

Thứ Tư, 20/05/2020 11:30
51 👨 145
0 Bình luận
Sắp xếp theo