Phương pháp HMG IS5 là gì?

HMG IS5 (Infosec Standard 5) là phương pháp Data Sanitization dựa trên phần mềm, được sử dụng trong một số chương trình file shredder và hủy dữ liệu để ghi đè thông tin hiện có trên ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác.

Xóa ổ đĩa cứng bằng phương pháp HMG IS5 sẽ ngăn tất cả các phương pháp khôi phục file dựa trên phần mềm tìm thông tin trên ổ và cũng có khả năng ngăn hầu hết những phương pháp khôi phục dựa trên phần cứng trích xuất thông tin.

Phương pháp xóa dữ liệu này thực sự có hai phiên bản tương tự - HMG IS5 Baseline và HMG IS5 Enhanced. Bài viết sau đây sẽ giải thích sự khác biệt giữa chúng, cũng như một số chương trình sử dụng phương pháp Data Sanitization này.

Phương pháp HMG IS5 làm nhiệm vụ gì?

Phương pháp HMG IS5
Phương pháp HMG IS5

Một số phương pháp xóa dữ liệu chỉ ghi đè số 0 lên dữ liệu, như với Write Zero. Những tùy chọn khác như Random Data chỉ sử dụng các ký tự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, HMG IS5 có một chút khác biệt vì nó kết hợp cả hai.

Phương pháp HMG IS5 Baseline thường được thực hiện theo cách sau:

  • Lần 1: Ghi đè số 0
  • Lần 2: Ghi một ký tự ngẫu nhiên và xác minh việc ghi

Đây là cách thức hoạt động thông thường của HMG IS5 Enhanced:

  • Lần 1: Ghi đè số 0
  • Lần 2: Ghi đè số 1
  • Lần 3: Ghi một ký tự ngẫu nhiên và xác minh việc ghi

HMG IS5 Enhanced gần như giống hệt phương pháp DoD 5220.22-M phổ biến, ngoại trừ 2 lần đầu tiên không yêu cầu xác minh. Nó cũng rất giống với CSEC ITSG-06, ghi đè số 1 hoặc 0 trong hai lần đầu tiên, sau đó kết thúc với một ký tự ngẫu nhiên và việc xác minh.

Việc xác minh đảm bảo rằng dữ liệu đã thực sự bị ghi đè. Nếu xác minh thất bại, chương trình rất có thể sẽ thực hiện lại lần ghi hoặc cung cấp cho bạn một thông báo rằng điều đó không hoàn thành đúng.

Lưu ý: Một số chương trình hủy dữ liệu và file shredder cho phép bạn tạo phương thức xóa tùy chỉnh của riêng mình. Ví dụ, bạn có thể thêm một lượt các ký tự ngẫu nhiên và sau đó 3 lần ghi đè số 0 hoặc bất cứ thứ gì bạn thích. Do đó, bạn có thể chọn HMG IS5 và sau đó thực hiện một vài thay đổi để biến nó thành tùy chọn của riêng bạn. Tuy nhiên, bất kỳ phương pháp xóa nào khác với những gì được giải thích ở trên về mặt kỹ thuật sẽ không còn là HMG IS5 nữa.

Các chương trình hỗ trợ HMG IS5

Eraser, Disk Wipe và Delete Files Permanently là một vài ứng dụng phần mềm miễn phí cho phép bạn xóa dữ liệu bằng phương pháp HMG IS5. Các chương trình khác cũng tồn tại, nhưng chúng không miễn phí hoặc chỉ miễn phí trong thời gian dùng thử, như KillDisk.

Giống như bạn đọc ở trên, một số chương trình cho phép bạn xây dựng phương pháp Data Sanitization của riêng mình. Nếu sở hữu một chương trình hỗ trợ các phương thức tùy chỉnh nhưng dường như nó không cho phép bạn sử dụng HMG IS5, bạn có thể tạo một chương trình tương tự bằng cách sử dụng các lần ghi đè giống được mô tả trong phần trước.

Hầu hết các chương trình hủy dữ liệu đều hỗ trợ nhiều phương pháp Data Sanitization ngoài HMG IS5. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở một trong những chương trình này, giống như các chương trình được đề cập ở trên và chọn một phương pháp Data Sanitization khác, nếu sau đó bạn quyết định sử dụng một cái gì đó không phải là HMG IS5.

Thứ Năm, 16/01/2020 15:56
32 👨 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo