4 mô hình cấp phép phần mềm miễn phí

Mô hình Freeware

Freeware là phần mềm có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, trong khoảng thời gian không giới hạn
Freeware là phần mềm có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, trong khoảng thời gian không giới hạn

Thuật ngữ Freeware thường biểu thị các sản phẩm phần mềm có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, trong khoảng thời gian không giới hạn. Điều này trái ngược với mô hình cấp phép dùng thử, trong đó phần mềm có thể được sử dụng đầy đủ và tự do, nhưng trong một khoảng thời gian giới hạn (thường là từ 15 đến 90 ngày).

Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng, tùy thuộc vào cách phần mềm được sử dụng và chính sách của nhà cung cấp. Dùng sản phẩm tại nhà cho các hoạt động không tạo ra thu nhập được coi là sử dụng cá nhân, trong khi dùng sản phẩm đó trong công ty hoặc những trường hợp tương tự khác được phân loại là sử dụng thương mại. Thông thường, các nhà cung cấp phần mềm tạo ra một ứng dụng freeware cho mục đích sử dụng cá nhân và đồng thời yêu cầu trả một khoản phí cho mục đích sử dụng thương mại. Tuy nhiên, có một lượng đáng kể phần mềm miễn phí cho cả mục đích sử dụng cá nhân và thương mại.

Một trường hợp đặc biệt là sử dụng cho mục đích giáo dục, đề cập đến phần mềm được sử dụng bởi sinh viên hoặc thành viên của khoa. Một số nhà cung cấp phần mềm cho phép phân loại trường hợp này là danh mục sử dụng cá nhân, trong khi những nhà cung cấp khác cung cấp giá chiết khấu hoặc đơn giản coi đó là việc sử dụng với mục đích thương mại.

Điều rất quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa freeware và chương trình freeware có hỗ trợ quảng cáo. Chương trình freeware có hỗ trợ quảng cáo bao gồm một hoặc nhiều thành phần nhằm mục đích cuối cùng là tạo ra doanh thu cho nhà phân phối phần mềm.

Mô hình Free software

Phần mềm theo bất kỳ phiên bản nào của giấy phép GNU GPL đều nằm trong một danh mục tương tự và được gọi là Free software. Như đã nhấn mạnh bởi FSF (Free Software Foundation), “free” trong bối cảnh này vượt ra ngoài khái niệm "không phải trả tiền" - đó là quyền tự do sử dụng, chia sẻ, nghiên cứu và sửa đổi một phần phần mềm. Để có thể thực hiện được điều này, mã nguồn của phần mềm đó phải được cung cấp miễn phí, điều này cũng áp dụng cho các phiên bản đã sửa đổi và chia sẻ (phân phối).

Cần lưu ý rằng GPL quy định rõ ràng rằng các thực thể sửa đổi hoặc phân phối phần mềm gốc hoặc dẫn xuất phần mềm có thể tính bất kỳ khoản tiền nào cho dịch vụ này. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra và hầu hết mọi sản phẩm được cấp phép theo GPL đều không yêu cầu người dùng phải trả bất kỳ loại phí nào.

Free software có thể được sử dụng miễn phí cho cả mục đích cá nhân và thương mại. Tuy nhiên, nếu một người hoặc công ty tạo ra một sản phẩm phần mềm bằng cách sửa đổi mã nguồn ban đầu và muốn phân phối kết quả đó, nó phải được thực hiện theo cùng một điều khoản như free software ban đầu, bao gồm cả việc sửa đổi mã nguồn.

Mô hình Donationware

Donationware có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, nhưng chấp nhận đóng góp
Donationware có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, nhưng chấp nhận đóng góp

Donationware là một biến thể của mô hình cấp phép Freeware. Phần mềm được phân loại là Donationware có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, nhưng các nhà phát triển chấp nhận đóng góp, cho chính họ hoặc cho một tổ chức phi lợi nhuận mà họ lựa chọn.

Số tiền có thể cố định, nằm ở một trong nhiều lựa chọn hoặc hoàn toàn theo quyết định của người dùng.

Mô hình Freemium

Freemium cung cấp miễn phí một số tính năng và tính phí những tính năng nâng cao
Freemium cung cấp miễn phí một số tính năng và tính phí những tính năng nâng cao

Các ứng dụng Freemium cung cấp miễn phí một số (hoặc hầu hết) các tính năng của chúng, nhưng tính phí cho một bộ tính năng nâng cao hoặc trong một số trường hợp, để xóa quảng cáo khỏi giao diện của ứng dụng.

Thứ Hai, 13/09/2021 10:45
512 👨 455
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản