Cách vô hiệu hóa trình duyệt của Facebook

Khi vô hiệu hóa trình duyệt của Facebook thì việc đọc nội dung, thông tin sẽ nhanh hơn rất nhiều thay vì bạn dùng trình duyệt có sẵn của Facebook. Trình duyệt của Facebook đã được thiết lập chế độ bật mặc định trong thiết lập của ứng dụng, nên bạn cần tiến hành vô hiệu hóa trình duyệt của Facebook theo bài viết dưới đây.

Có thể tắt trình duyệt trong ứng dụng của Facebook không?

Facebook từng cung cấp cho người dùng ứng dụng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các liên kết họ đã mở, cho phép bạn mở hầu hết mọi liên kết trong trình duyệt bên ngoài. Tuy nhiên, khi thử nghiệm tính năng này vào năm 2024, bạn sẽ thấy điều này không còn xảy ra trên cả ứng dụng Android và iOS nữa.

Thay vào đó, tùy chọn mở liên kết trong trình duyệt bên ngoài hiện chỉ áp dụng cho các liên kết trong tin nhắn Facebook. Các liên kết mà bạn nhấp vào từ các trang hoặc bài đăng trên Facebook sẽ tự động mở trong trình duyệt trong ứng dụng của Facebook. Sau đó, bạn sẽ cần phải mở liên kết theo cách thủ công trong trình duyệt bên ngoài.

Vì vậy, mặc dù bạn có thể tắt trình duyệt trong ứng dụng của Facebook đối với các liên kết tin nhắn nhưng các liên kết khác sẽ tiếp tục mở trong trình duyệt của ứng dụng.

Cách tắt trình duyệt di động của Facebook

Việc vô hiệu hóa trình duyệt trong ứng dụng của Facebook rất đơn giản. Tuy nhiên, cài đặt quyền riêng tư để mở liên kết ra bên ngoài chỉ hoạt động đối với các liên kết được gửi trong tin nhắn.

Nếu bạn mở một liên kết ở nơi khác trên Facebook, chẳng hạn như trên một trang Facebook, liên kết đó sẽ tự động sử dụng trình duyệt tích hợp của ứng dụng.

Để mở các loại liên kết này trong trình duyệt bạn chọn, bạn cần nhấn vào ba dấu chấm ở đầu trang và chọn Mở bằng trình duyệt bên ngoài. Thao tác này sau đó sẽ mở ứng dụng trong trình duyệt di động mặc định của bạn.

Tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng và cài đặt quyền riêng tư của bạn, việc sử dụng trình duyệt bên ngoài có thể dẫn đến ít bị theo dõi hơn khi bạn duyệt qua trang web trên điện thoại của mình.

Nếu bạn muốn buộc Facebook mở liên kết tin nhắn trong trình duyệt bên ngoài, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trên trang chủ của ứng dụng, hãy nhấn vào menu hamburger (có biểu tượng profile của bạn) ở trên cùng bên phải. Trên iOS, biểu tượng này nằm ở phía dưới bên phải.
  2. Cuộn xuống và chọn Cài đặt & quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Cài đặt.
  3. Cuộn xuống và nhấn vào tùy chọn File phương tiện. Bạn sẽ tìm thấy nó trong phần Tùy chọn.
  4. Trong menu File phương tiện, cuộn xuống và chọn hộp có nội dung Mở bằng trình duyệt bên ngoài. Trên iOS, bạn sẽ cần sử dụng nút chuyển đổi để bật tính năng này.

Lần đầu tiên bạn mở một liên kết trong tin nhắn sau khi áp dụng cài đặt này, Facebook sẽ thông báo cho bạn rằng bạn đang rời khỏi tin nhắn. Nhấn vào nút Tiếp tục để mở liên kết.

Nhấn vào nút Tiếp tục để mở liên kết
Nhấn vào nút Tiếp tục để mở liên kết

Có một số tiện ích khi sử dụng trình duyệt trong ứng dụng của Facebook nhưng thay vào đó, những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư có thể muốn sử dụng trình duyệt bên ngoài. Để tăng cường quyền riêng tư, bạn cũng nên tắt tính năng lịch sử liên kết của Facebook.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ hoạt động ngoài Facebook để giảm lượng dữ liệu mà Facebook thu thập về bạn khi bạn không sử dụng ứng dụng.

Thật không may, khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn trình duyệt trong ứng dụng của Facebook không còn được bao gồm trong ứng dụng nữa. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cài đặt quyền riêng tư của mình để tắt trình duyệt tích hợp cho các liên kết tin nhắn.

Thứ Hai, 01/04/2024 14:38
4,36 👨 40.860
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Facebook