Làm sao để loại bỏ những phần mềm nguy hiểm (malware) spam trên các ứng dụng Android?

Gây hại cho thiết bị Android của bạn

Trên các thiết bị Android, mỗi khi bạn mở các ứng dụng lên mà bạn nhìn thấy các cửa sổ quảng cáo popup xuất hiện. Bạn không thể đóng được các cửa sổ quảng cáo này. Trong trường hợp này rất có thể các quảng cáo trên ứng dụng của bạn có chứa phần mềm nguy hiểm (malware) có thể gây hại cho thiết bị Android của bạn. Làm sao để loại bỏ những phần mềm độc hại này, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Quản trị mạng.

Bước 1:

Mở ứng dụng

Bạn mở ứng dụng và chờ cho đến khi trên màn hình thiết bị xuất hiện quảng cáo.

Bước 2:

Nhấn nút Menu hoặc nút Recent Apps

Nhấn nút Menu hoặc nút Recent Apps để xem thứ tự các ứng dụng bạn đã mở.

Bước 3:

Thumbnail

Trên giao diện các ứng dụng gần đây, bạn nhìn vào ứng dụng cuối cùng.

Trong thumbnail (hình ảnh thu nhỏ), bạn sẽ thấy quảng cáo hoặc một hình vuông trống. Các phần mềm độc hại (malware) sử dụng các biểu tượng và tên chung để ẩn thân.

Bước 4:

Vào Settings (cài đặt) chọn Apps (ứng dụng), tìm ứng dụng có chứa phần mềm độc hại (malware) rồi chọn Uninstall. Nếu tùy chọn uninstall không có sẵn, bạn có thể chọn Disable.

Bước 5: Kiểm tra lại

Sau khi đã gỡ bỏ ứng dụng có chứa phần mềm độc hại (malware) bạn có thể kiểm tra lại xem những phần mềm độc hại này đã bị loại bỏ hoàn toàn hay chưa bằng cách mở một ứng dụng khác.

Nếu vẫn còn những mã độc quảng cáo được cài đặt trong ứng dụng của bạn, bạn thực hiện lại theo 4 bước ở trên.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 28/01/2016 16:49
51 👨 1.692
0 Bình luận
Sắp xếp theo