4 cách kiểm tra xem cron có hoạt động trên Linux không

cron là một trình lập lịch công việc cho các hệ điều hành giống Linux và Unix. Nó được cài đặt sẵn trên tất cả các bản phân phối Linux và phù hợp nhất để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Để cron hoạt động bình thường, bạn phải kiểm tra định kỳ xem tiện ích có chạy tốt trên hệ thống của mình không. Bạn có thể làm điều đó theo 4 cách khác nhau, bao gồm kiểm tra trạng thái service cron, kiểm tra nhật ký cron, chạy công việc định kỳ kiểm tra và liệt kê các quy trình đang chạy trên hệ thống của bạn.

Cách kiểm tra xem cron có hoạt động trên Linux không

Dưới đây là một số cách bạn có thể kiểm tra xem cron có hoạt động bình thường không:

Phương pháp 1: Kiểm tra trạng thái dịch vụ cron trên Linux

Một cách để kiểm tra xem cron có hoạt động hay không là kiểm tra trạng thái của service cron bằng cách chạy lệnh Linux cơ bản. Mở terminal Linux bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T và sử dụng lệnh systemctl để kiểm tra trạng thái của cron:

sudo systemctl status cron

Nếu bạn thấy đầu ra sau, điều này có nghĩa là cron đang hoạt động và chạy tốt trên hệ thống của bạn.

Trạng thái cron được hiển thị trên terminal Ubuntu
Trạng thái cron được hiển thị trên terminal Ubuntu

Nhưng nếu cron ở trạng thái không hoạt động như hình bên dưới thì sao?

Service cron đã dừng trên Ubuntu
Service cron đã dừng trên Ubuntu

Bạn có thể bắt đầu service như thế này:

sudo service cron start

Sau khi bắt đầu service cron, hãy kích hoạt nó để nó khởi động mỗi khi hệ thống khởi động lại:

sudo service cron enable

Phương pháp 2: Kiểm tra nhật ký cron trên Linux

Một cách khác để kiểm tra xem cron có hoạt động bình thường hay không là kiểm tra các file nhật ký. Nhật ký cron được lưu trữ trong thư mục /var/log/syslog trên Linux.

syslog là một giao thức mà các hệ thống Linux sử dụng để tập trung các bản ghi dữ liệu sự kiện. Sau đó, nhật ký được truy cập để thực hiện kiểm tra, giám sát, khắc phục sự cố, báo cáo và các nhiệm vụ vận hành CNTT cần thiết khác.

Bạn có thể xem nhật ký công việc định kỳ trong file nhật ký hệ thống bằng cách thực thi lệnh sau:

grep CRON /var/log/syslog

Bạn sẽ thấy một kết quả tương tự chỉ ra rằng cron đang chạy tốt và nhật ký của nó đang được lưu trữ trong file nhật ký:

Nhật ký cron được hiển thị trên terminal Ubuntu
Nhật ký cron được hiển thị trên terminal Ubuntu

Vì thư mục nhật ký hệ thống chứa các nhật ký hệ thống khác cùng với nhật ký cron, nên có thể hơi phức tạp khi chỉ kiểm tra các nhật ký liên quan đến cron trong file. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách tạo một file nhật ký riêng chỉ lưu trữ các mục cron xuất hiện trong file nhật ký hệ thống.

Để làm điều đó, hãy mở file sau bằng trình chỉnh sửa nano:

nano /etc/rsyslog.d/50-default.conf

Xác định vị trí dòng bắt đầu bằng:

#cron.*

Bỏ comment dòng này bằng cách xóa dấu thăng (#). Sau đó, lưu và thoát file bằng cách nhấn Ctrl + X, sau đó nhấn Y và nhấn Enter.

Khởi động lại service rsyslog bằng cách đưa ra lệnh này:

sudo service rsyslog restart

Bây giờ bạn sẽ nhận được nhật ký trong file cron.log nằm trong thư mục /var/log.

Nếu terminal của bạn không tìm nạp được bất kỳ nhật ký nào, điều đó có nghĩa là cron không chạy. Trong trường hợp đó, hãy xác nhận xem cron có đang hoạt động hay không bằng các phương pháp khác.

Phương pháp 3: Chạy cron Job trên Linux

Bạn cũng có thể kiểm tra xem cron có hoạt động hay không bằng cách tạo một cron job thử nghiệm và thực hiện nó. Nếu job thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ, điều này có nghĩa là nó hoạt động tốt.

Trước tiên, bạn cần tạo một Bash script. Bash script cho phép bạn tự động hóa các tác vụ hàng ngày trên Linux.

Hãy tạo một Bash script sẽ xuất ra “my cronjob is working!" thành file TXT. Để tạo file, trước tiên, hãy tìm thư mục làm việc hiện tại của bạn bằng lệnh này:

pwd

Tạo một file trong thư mục hiện tại bằng lệnh touch:

touch file.txt

Sau đó, tạo file Bash bằng nano:

nano script.sh

Thêm các nội dung sau vào file:

#! /usr/bin/bash
echo "my cronjob is working!" >> /home/username/file.txt
Script bash.sh được tạo cho cronjob
Script bash.sh được tạo cho cronjob

Đảm bảo cung cấp đúng vị trí của file văn bản mà bạn đã tạo. Lưu và thoát file bằng cách nhấn Ctrl + X, sau đó nhấn Y và nhấn Enter.

Cấp quyền thực thi cho Bash script:

chmod +x script.sh

Bây giờ, hãy tạo một công việc định kỳ để thực thi script. Để làm điều đó, hãy mở file crontab bằng:

crontab -e

Nhập dòng sau vào cuối file.

* * * * * /path/to/script.sh

5 dấu sao khớp với thời gian thực hiện, trong đó dấu sao đầu tiên biểu thị số phút, dấu sao thứ hai biểu thị giờ, dấu sao thứ ba biểu thị ngày, dấu sao thứ tư biểu thị tháng và dấu sao cuối cùng biểu thị năm.

Tên của file thực thi và đường dẫn của nó cũng được đề cập trong file.

Sau khi lưu và đóng file, bạn sẽ thấy thông báo “crontab: installing new crontab” trên terminal.

Để kiểm tra xem cron job có hoạt động hay không, hãy chuyển đến thư mục của file.txt và in nội dung của nó trên terminal bằng cách sử dụng cat:

cat file.txt
Terminal Ubuntu hiển thị nội dung của file văn bản
Terminal Ubuntu hiển thị nội dung của file văn bản

Điều này chỉ ra rằng cron đang hoạt động tốt.

Cách 4: Kiểm tra các tiến trình đang chạy trên Linux

Một cách khác để bạn có thể kiểm tra xem cron daemon có hoạt động hay không là liệt kê các tiến trình đang chạy trên hệ thống của bạn. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng lệnh ps. cron daemon sẽ hiển thị trong đầu ra dưới dạng crond.

ps -ef | grep crond
Terminal Ubuntu hiển thị quá trình crond đang chạy
Terminal Ubuntu hiển thị quá trình crond đang chạy

Điều này xác nhận rằng tiến trình cron đang chạy trên hệ thống Linux của bạn.

Thứ Tư, 11/01/2023 10:23
51 👨 225
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux