Khắc phục lỗi thiếu file WMVCore.DLL

Không mở được ứng dụng cài đặt trên Windows

Sau khi đã tải và cài đặt một phần mềm hay ứng dụng nào trên máy tính. Khi bạn mở phần mềm đó lên, hệ thống báo lỗi không thể mở ứng dụng, phần mềm đó vì thiếu file WMVCore.DLL. Có rất nhiều cách để khắc phục lỗi này nên bạn không cần phải lo lắng quá.

Lỗi thiếu file WMVCore.DLL thường xảy ra trên Windows Vista Business N, Windows 7 N hoặc Windows 8 N , Windows 8.1 N do media component không được cài đặt trên các phiên bản của Vista.

Thiếu file WMVCoreDLL

Để khắc phục lỗi thiếu file WMVCore.DLL, bạn có thể tải component về máy và cài đặt. Sau đó nó sẽ kích hoạt Windows Vista/Windows 7 update tự động trên Microsoft để cài đặt Windows Media Player 11.

1. Khắc phục lỗi trên Windows 7: Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 7Windows 7 N hoặc Windows 7 KN sẽ cài đặt Media Player và một số phần mềm liên quan khác chạy trên Windows 7 NWindows 7 KN.

Tải Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 7 như Windows 7 N và Windows 7 KN tại đây.

2. Khắc phục lỗi trên Windows 8: Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 8Windows 8 N hoặc Windows 8 KN sẽ cài đặt Media Player và một số phần mềm liên quan khác chạy trên Windows 8 N Windows 8 KN.

Tải Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 8 như Windows 8 N và Windows 8 KN tại đây.

3. Khắc phục lỗi trên Windows 8.1: Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 8.1Windows 8.1 N hoặc Windows 8.1 KN sẽ cài đặt Media Player và một số phần mềm liên quan khác chạy trên Windows 8.1 N Windows 8.1 KN.

Tải Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 8.1 như Windows 8.1 N hay Windows 8.1 KN tại đây.

4. Khắc phục lỗi trên Windows 10: Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 10Windows 10 N hoặc Windows 10 KN sẽ cài đặt Media Player và một số phần mềm liên quan khác chạy trên Windows 10 N Windows 10 KN.

Tải Media Feature Pack cho các phiên bản của Windows 10 như Windows 10 N hay Windows 10 KN tại đây.

Tham khảo thêm:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 11/01/2016 09:46
51 👨 9.974
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Sửa lỗi máy tính