Khởi động nhanh các ứng dụng trên desktop bằng phím tắt

Thay vì đặt quá nhiều biểu tượng shortcut cho các chương trình ứng dụng trên desktop, bạn chỉ cần nhấn một tổ hợp phím đã được gán trước đó cho chương trình là nó sẽ chạy ngay lập tức, rất dễ dàng và đơn giản.

Cách gán phím tắt cho chương trình như sau:

- Bấm chuột phải vào biểu tượng của chương trình cần gán phím trên desktop, chọn Properties và thẻ Shortcut.

- Tiếp theo, bạn bấm vào hộp Shortcut key, nhấn một tổ hợp phím mà bạn muốn rồi sau cùng bấm OK. Bạn có thể lặp lại hai bước này để gán cho những chương trình khác nếu muốn.

Nếu bạn đang làm việc tại một chương trình và muốn chạy chương trình khác bằng tổ hợp phím mà không được, thì có thể tổ hợp phím bạn đã gán trùng với một chức năng nào đó ở chương trình hiện tại. Khi đó, bạn hãy gán lại hợp phím khác là xong.

Nguyễn Hữu Đức

Thứ Ba, 04/09/2007 12:59
31 👨 1.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản