Hủy quyền truy cập Apple Music của các ứng dụng bên thứ ba

Làm sao để các ứng dụng bên thứ ba ngừng truy cập Apple Music của bạn? Tham khảo các bước sau để quản lý quyền truy cập ứng dụng phát nhạc trực tuyến từ thiết bị iOS và Mac/Windows PC.

Gần đây, bạn đã cho phép một số ứng dụng nhạc của bên thứ ba truy cập Apple Music và thư viện đa phương tiện. Nhưng do một số lý do cá nhân, bạn quyết định hủy quyền truy cập này và đang tìm cách để thu hồi quyền của các ứng dụng bên thứ ba với Apple Music.

Thật may mắn, Apple cho phép bạn quản lý hoàn toàn các quyền truy cập đối với dịch vụ âm nhạc này. Hơn thế nữa, bạn có thể thực hiện các quyền này từ thiết bị iOS và Mac hay PC.

Cách thu hồi quyền truy cập Apple Music trên iPhone và iPad

Bước 1. Mở ứng dụng Settings trên thiết bị iOS → Chạm vào iTunes và App Store.

Bước 2. Chạm vào Apple ID và chọn tiếp View Apple ID trong menu hiện ra.

Chọn View Apple ID

Bước 3. Nhập mật khẩu Apple ID hoặc sử dụng Touch/Face ID để xác thực.

Bước 4. Tiếp theo, đi đến phần App Permissions.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn chưa cấp quyền cho bất cứ ứng dụng nào, phần App Permissions sẽ không xuất hiện.

Chọn Apple Music

Bước 5. Chọn dịch vụ mà bạn muốn thu hồi quyền truy thư viện đa phương tiện.

Bước 6. Tiếp theo, tìm ứng dụng bên thứ ba và sau đó vuốt từ phải sang trái.

Bước 7. Cuối cùng, chọn Delete.

Cách khác:

Bước 1. Mở Settings/Cài đặt → Chọn Privacy/Quyền riêng tư.

Chọn Privacy trong Cài đặt

Bước 2. Chọn Media & Apple Music.

Chọn Media & Apple Music

Bước 3. Ở đây, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập dịch vụ phát trực tuyến nhạc, hoạt động video và thư viện đa phương tiện. Chỉ cần tắt điều khiển bên cạnh mỗi ứng dụng, bạn có thể hủy quyền sử dụng dữ liệu của các ứng dụng này.

Hủy quyền truy cập Apple Music của ứng dụng bạn muốn

Cách hủy quyền truy cập ứng dụng Apple Music từ Mac hoặc PC

Bước 1. Mở iTunes trên máy tính.

Bước 2. Nhấn vào Account menu và chọn View My Account. Sau đó, nhập mật khẩu và nhấn Return.

Chọn View My Account

Bước 3. Trên trang Thông tin tài khoản, mở mục Permissions section. Nhấp vào Manage bên cạnh Apple Music.

Lưu ý: Trong trường hợp, bạn chưa cấp quyền cho ứng dụng nào, phần Permissions sẽ không hiển thị.

Bước 4. Cuối cùng, tìm ứng dụng và nhấp vào Remove.

Xem thêm:

Thứ Ba, 15/05/2018 16:49
31 👨 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo