Hướng dẫn người lao động thuê nhà trọ nhận tiền hỗ trợ

Theo quy định từ ngày 28-3-2022, người lao động đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng tiền thuê nhà. Người lao động đủ điều kiện sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và sau đó gửi cho doanh nghiệp để lên danh sách nhận tiền hỗ trợ. Dưới đây là quy trình người lao động thuê nhà trọ nhận tiền hỗ trợ.

Quy trình người lao động thuê nhà trọ nhận tiền hỗ trợ

Bước 1:

Trước hết người lao động cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với mẫu xin cấp hỗ trợ theo link dưới đây.

Bước 2:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tổng hợp danh sách công nhân và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc.

Bước 3:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu dưới đây đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động.

Bước 4:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi có xác nhận của BHXH, gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất hết ngày 15.8.2022.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Bước 5:

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Điều kiện người lao động thuê nhà trọ nhận tiền hỗ trợ

Những người lao động ký hợp đồng 1 tháng trở lên ở thuê, ở trọ sẽ đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ.

Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng)

  • Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến ngày 30-6-2022.
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1-4-2022.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng).

  • Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022.
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022.
Thứ Bảy, 07/05/2022 06:19
31 👨 1.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo