Hướng dẫn kích hoạt theme màu tối trên Windows 10 build 10074

Microsoft đang bổ sung thêm sự tao nhã trên Windows 10 Technical Preview, bao gồm thanh Start menu màu tối và nhiều hơn thế nữa trong bản cập nhật mới nhất 10074.

Tải Windows 10 Technical Preivew

Hướng dẫn kích hoạt theme màu tối trên Windows 10 (PC) build 10074

Một thủ thuật registry mới và đơn giản giúp tạo ra nhiều mảng màu tối hơn trong hệ điều hành. Đặc biệt trong phần cài đặt "Settings", thanh tiêu đề màu trắng sáng sẽ tương phản sâu sắc với phần màn hình chính màu tối.

Bạn chỉ cần tốn 15 giây để chỉnh sửa registry và mọi thứ sẽ đảo ngược. Một ví dụ về giao diện mới được cung cấp ở đây sẽ cho ta ý kiến đánh giá giao diện hệ điều hành trông như thế nào. Dưới đây là cách chỉnh sửa registry:

  1. Vào "registry".
  2. Đi tới khóa HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize.
  3. Tạo một khóa DWORD tên là SystemUsesLightTheme.
  4. Gán giá trị DWORD = 0.
  5. Khởi động lại máy tính.
  6. Nếu bạn muốn quay về giao diên theme màu sáng chỉ cần đổi giá trị DWORD = 1 và khởi động lại máy tính.
Thứ Năm, 07/05/2015 11:00
31 👨 831
0 Bình luận
Sắp xếp theo