Hướng dẫn cách quản lý email và hộp thư trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad

Ứng dụng Mail trên iPhone và iPad cho phép bạn tạo hộp thư, đánh dấu email hay thậm chí là tạo một danh sách VIP cho những liên hệ quan trọng, nhưng đôi khi bạn sẽ dễ dàng bị bối rối khi mà có quá nhiều những phím bấm hay lối tắt trong ứng dụng.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất những cách để bạn có thể làm chủ ứng dụng Mail trên iPhone và iPad.

Cách đánh dấu email là đã đọc hoặc chưa đọc

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.
 • Chọn bất cứ email nào mà bạn muốn đánh dấu là đã đọc.

Vào Mail, nhấn Edit, chọn email muốn đánh dấu

 • Nhấn Mark (Đánh dấu) ở góc trái bên dưới màn hình.
 • Chọn Mark as Read (Đánh dấu là đã đọc). Nếu những email đó đã được bạn đọc rồi, bạn có thể chọn Mark as Unread (Đánh dấu chưa đọc) để đánh dấu email đó lại thành chưa đọc.

Nhấn Mark, chọn Mark as Unread

Cách gắn cờ email

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.
 • Chọn bất cứ email nào mà bạn muốn gắn cờ.
 • Nhấn Mark (Đánh dấu) ở góc dưới bên trái màn hình.
 • Chọn Flag (Gắn cờ). Nếu email đã được gắn cờ, bạn có thể chọn Unflag (Hủy gắn cờ) để hủy gắn cờ email đó.

Nhấn Mark, chọn Flag

Khi mà bạn đã gắn cờ lên một hoặc nhiều email, một hộp thư có tên Flagged (Đã gắn cờ) sẽ xuất hiện trên danh sách các hộp thư, nhấn vào đó để xem những email nào mà bạn đã gắn cờ.

Cách tạo hộp thư mới

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.

Vào Mail, nhấn Mailboxes, nhấn Edit

 • Chọn New Mailbox (Hộp thư mới) ở góc dưới bên phải màn hình.
 • Nhập tên hộp thư mà bạn muốn tạo.
 • Trong mục Mailbox location (vị trí hộp thư), chon loại email mà bạn muốn tạo hộp thư mới, sau đó ứng dụng sẽ tạo thêm folder vào trong tài khoản email đó của bạn.

Chọn New Mailbox, nhập tên, chọn vị trí hộp thư

 • Chọn folder mà bạn muốn hộp thư của bạn ở đó
 • Nhấn Save > Done.

Chọn folder, nhấn Save > Done

Cách để chuyển email đến hộp thư khác

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Chọn hộp thư có chứa email mà bạn muốn mở.
 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.

Nhấn Mailboxes, chọn hộp thư muốn sửa, nhấn edit

 • Chon những email mà bạn muốn chuyển.
 • Chọn Move (Di chuyển) ở phía dưới màn hình.
 • Chọn hộp thư mà bạn muốn chuyển email vào đó.

Chọn email muốn chuyển, chọn Move, chọn hộp thư

Nếu bạn muốn chuyển email mà bạn đang đọc sang hộp thư khác, hãy nhấn vào biểu tượng có hình folder trong email đó, sau đó chuyển như bình thường.

Nhấn vào biểu tượng có hình folder trong email sau đó chuyển như bình thường

Tính năng gợi ý hộp thư

(Dựa trên hoạt động gần đây của người dùng trong ứng dụng Mail trên iPhone/iPad)

Kể từ iOS 10, ứng dụng Mail đã có thêm tính năng gợi ý khi bạn muốn di chuyển một email nào đó đến một hộp thư khác dựa trên những hoạt động gần đây của bạn. Ví dụ như khi bạn luôn luôn di chuyển email của mẹ bạn gửi sang một folder có tên là Family, bạn sẽ thấy một bảng thông báo gợi ý thư mục Family đó hiện lên khi bạn muốn di chuyển một email nào đó.

Bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng Mail của bạn được cài đặt đúng cách trước khi sử dụng tính năng gợi ý hộp thư.

 • Vào Settings (Cài đặt) > Mail > Swipe Optionns (Tùy chọn vuốt).

Vào Settings > Mail > Swipe Options

 • Chọn thao tác vuốt sang trái hoặc vuốt sang phải.
 • Chọn mục Move Message (Di chuyển thư).

Chọn thao tác, chọn mục Move Message

Vậy là tính năng gợi ý hộp thư khi di chuyển email đã được kích hoạt.

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Tìm email mà bạn muốn di chuyển sau đó vuốt sang trái hoặc sang phải (Phụ thuộc vào việc bạn đã cài đặt vuốt sang trái hay sang phải).
 • Chọn mục Move (Di chuyển).
 • Hộp thư mà thiết bị gợi ý để bạn chuyển vào sẽ hiện lên. Bạn có thể chọn để chuyển vào hộp thư đó hoặc nhấn Other để chuyển sang hộp thư khác.

Vào Mail, kéo sang trái email muốn di chuyển, chọn Move

Cách quản lý email không liên quan trong một chủ đề

Bạn có thể quản lý chủ đề của một email đi theo đúng mục đích mà email đó đang bàn tới. Ví dụ như khi đồng nghiệp của bạn bắt đầu nói đến việc đi ra ngoài ăn trưa trong khi đang bàn về dự án sắp tới trên email. Bạn có thể chuyển email không liên quan đó sang một hộp thư khác để tiện theo dõi chủ đề chính của chuỗi email.

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Tìm email nói đến chủ đề mà bạn cần phải sắp xếp.
 • Vuốt sang trái và chọn More... (Thêm).
 • Chọn Show Related Messages. (Hiển thị tin nhắn liên quan).

Vào Mail, vuốt sang trái email muốn chuyển, chọn More, chọn Show Related Messages

 • Nhấn Edit (Sửa) ở góc trên bên phải màn hình.
 • Chọn những email mà bạn cho rằng không liên quan đến chủ đề đang bàn tới.

Nhấn Edit, chọn email muốn chuyển

 • Tại đây bạn có thể chọn xóa email hoặc chuyển email đó sang thư mục khác.

Chuyển email sang thư mục khác hoặc xóa đi

Cách thêm liên hệ trong danh bạ vào danh sách VIP

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Chọn mục VIP ở ngay bên dưới hộp thư đến của bạn.

Vào Mail, nhấn Mailboxes, chọn mục VIP

 • Nhấn vào dòng Add Vip (Thêm VIP).
 • Chọn tên mà bạn muốn thêm vào mục VIP trong danh bạ của bạn.

Nhấn Add Vip, chọn tên muốn thêm

Sau khi bạn đã thêm VIP lần đầu, bạn có thể thêm tiếp những danh bạ khác vào mục VIP bằng cách nhấn vào biểu tượng chữ i bên cạnh mục VIP trong Mail, sau đó làm lại các bước trên.

Cách để bật thông báo khi có mail từ liên hệ VIP

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Nhấn Mailboxes (Hộp thư) ở góc trên bên trái màn hình.
 • Chọn biểu tượng có hình chữ i bên cạnh mục VIP.

Vào Mail, nhấn Mailboxes, chọn biểu tượng i

 • Chọn VIP Alerts (Cảnh báo VIP).
 • Bật Show in Notification Center (Hiển thị trong trung tâm thông báo).Chọn VIP Alerts, bật Show in Notification Center

Cách để lọc email trong hộp thư đến

Đối với phiên bản iOS 10 trở lên. Apple đã thêm tính năng lọc email trong hộp thư đến theo các mục như chưa đọc, gửi trực tiếp đến bạn... nhằm giúp thu hẹp hộp thư lại, giúp bạn có thể tìm kiếm email một cách dễ dàng hơn.

 • Mở ứng dụng Mail trên iPhone/iPad.
 • Trong mục hộp thư đến, nhấn biểu tượng Filter (Lọc) có hình 3 đường thẳng nằm bên trong một hình tròn.

Vào Mail, chọn biểu tượng Filter

 • Chọn tiếp mục Filtered By (Được lọc theo) ở phía dưới màn hình.
 • Chọn mục mà bạn muốn lọc sau đó nhấn Done (Xong).

Chọn Filter By, nhấn Done

Thứ Hai, 06/03/2017 16:39
42 👨 9.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo