Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản nhưng vẫn hiển thị đọc được (Office 2003)

MS Word: Bạn muốn chia sẻ nội dung file văn bản cho người khác đọc, nhưng bạn không muốn dữ liệu trong file của mình bị chỉnh sửa; QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn bạn cách làm như sau:

Đặt mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản nhưng vẫn hiển thị cho người khác đọc được (Office 2003)

1. Vào Tools > Protect Document…

2. Xuất hiện Panel Protect Document bên phải. Có 2 lựa chọn cho bạn:

a. Formatting restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa định dạng

b. Editing restrictions: Giới hạn quyền chỉnh sửa nội dung

 • Tracked changes:
 • Comments: Cho phép nhập chú thích.
 • Filling in forms: Cho phép điền vào Form
 • No changes (Read only): Không thay đổi gì (chỉ đọc)
 • Everyone: Áp dụng cho tất cả mọi người.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 lựa chọn trên.

3. Kích vào Nút “Yes, Start Enforcing Protection”, xuất hiện hộp thoại Start Enforcing Protection: Bắt đầu nhập mật khẩu.Start Enforcing Protection

 • Password: Sử dụng mật khẩu để bảo vệ file:
  • Enter new password (optional): Đặt mật khẩu (Không nên gõ tiếng Việt và chữ HOA)
  • Reeter password to comfirm: Nhắc lại mật khẩu.
 • User authentication: Thẩm định quyền cho người dùng.

4. Chọn nút OK để hoàn thành.

Bỏ mật khẩu bảo vệ nội dung file văn bản

1. Vào Tools > UnProtect Document

2. Xuất hiện hộp thoại UnProtect DocumentUnProtect Document

Nhập đúng mật khẩu vào ô Password

3. Chọn nút OK để hoàn thành.

Thứ Sáu, 14/09/2018 15:02
51 👨 2.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo