Code Anime Punch Simulator mới nhất

Code game Anime Punch Simulator mới nhất dành cho người chơi và giúp họ nhận được nhiều phần thưởng miễn phí khác nhau. Bạn có thể nhận được những rương thưởng, gems, chìa khóa hoặc các bình thuốc...

Bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng khi bạn sử dụng code để đổi thưởng. Chúng tôi đã dành cho bạn những code ở dưới đây mà bạn có thể nhận thưởng.

Code Anime Punch Simulator mới nhất

CodeThưởng khi đổi codeThời gian sử dụng code
KAGUNESFIXNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
Update4Nhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
40KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
35KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
UPDATE3.5Nhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
UPDATE3Nhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
30KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
25KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
UPDATE2.5Nhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
BUGSFIXEDNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
Update2Nhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
Update1Nhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
10KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
20klikesNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
SorryForShutdownNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
Update1.5Nhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
15KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
SORRYSHUTPLSNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
MINIUPDATENhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
5KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
1KLIKESNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
500LikesNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng
ReleaseNhập code này để đổi lấy Skill Essence, Super Energy, Mythic Chest, Keys, Super Energy Potion, Reset các chỉ số, Legendary Chest, Common Chest, Damage Potion, Old PaperCòn trong thời gian sử dụng

Cách nhập code đổi thưởng

Hướng dẫn nhanh

  • B1: Chọn ngay biểu tượng code game ở bên trái màn hình.
  • B2: Nhập toàn bộ code trong bảng code here, nhập code và chọn Claim để hoàn thành.

Hướng dẫn cụ thể

Bước 1: Chọn biểu tượng Codes xuất hiện ở bên trái màn hình.

code Anime Punch Simulator

Bước 2: Sao chép toàn bộ code trong bảng code bên trên vào trong khung Enter code here...

giftcode Anime Punch Simulator

Bước 3: Nếu code còn trong thời gian sử dụng, bạn sẽ nhận được phần thưởng. Chúng sẽ hiển thị ngay ra màn hình để bạn biết bạn đã nhận được những gì.

code Anime Punch Simulator moi

Bước 4: Nếu bạn đã nhận được rương, bạn có thể kiểm tra trong mục Chests như ở dưới hình.

Anime Punch Simulator giftcode

Bước 5: Ở đây sẽ có các loại rương mà bạn nhận được, các loại rương sẽ được sắp xếp từ Thường đến Thần Thoại. Bấm chọn vào những rương mà bạn đã vừa nhận được từ việc đổi giftcode.

Anime Punch Simulator code

Code Anime Punch Simulator nhận được ở đâu?

Các cách để bạn nhận được code Anime Punch Simulator bao gồm lưu lại trang web này và mở lại trang web này mỗi ngày để kiểm tra giftcode game. Bạn có thể lưu lại bằng cách chọn CTRL+D để lưu lại trang web này vào thanh dấu trang.

Hoặc theo dõi tài khoản @StarX_Games X chính thức và tham gia vào máy chủ Discord Anime Punch Simulator để biết bất kỳ thông tin mới về các trò chơi, trong đó có giftcode của game. Ngoài ra, nhà phát triển cũng sẽ tung ra giftcode dành cho các Streamer. Nhờ vào việc theo dõi Streamer, bạn cũng sẽ nhận được giftcode khi họ phát trực tiếp.

Thứ Bảy, 03/02/2024 10:49
31 👨 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Code game