Viết Chúc mừng năm mới trong 10 ngôn ngữ lập trình khác nhau

Chúc mừng năm mới 2023 trong hơn 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất là cách để các coder gửi lời chúc mừng năm mới đến bạn bè, người thân, đối tác của mình trong dịp tết đến xuân về.

Đặc biệt hơn, bạn có thể sử dụng những code này trong các app, website của mình và thời gian sẽ tự động nhảy mà bạn không cần phải quan tâm bây giờ là năm bao nhiêu, hay phải quay lại sửa tay mỗi khi năm mới đến.

Hãy cùng Quantrimang.com xem những cách viết lời chúc tết đậm chất IT này nhé.

Chúc mừng năm mới bằng Python:

from datetime import date
print ("Chúc mừng năm mới",date.today().year,"!")
#viết bởi Quantrimang.com

Chúc mừng năm mới bằng PHP

echo "Chúc mừng năm mới ", date("Y"), "!";
   /*code by Quantrimang.com*/

Chúc mừng năm mới bằng C/C++

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
    time_t now = time(NULL);
    struct tm* local = localtime(&now);
    printf("Chúc mừng năm mới %d!", local->tm_year + 1900);
    return 0;
    /*code by Quantrimang.com*/
}

Code chúc mừng năm mới với JavaScript:

document.write(new Date().getFullYear());

Viết chúc mừng năm mới trong Perl:

my $year = (localtime)[5];
print "Chúc mừng năm mới ", $year + 1900, "!";
#code by Quantrimang

Viết code chúc mừng năm mới với Ruby:

print "Chúc mừng năm mới ", Time.now.year, "!"
#Code by Quantrimang.com
#Nếu chỉ cần hiển thị năm, bạn có thể dùng lệnh puts Time.now.year

Code chúc mừng năm mới trong Java:

import java.util.*;
import java.text.*;

public class Apollo {
	public static void main(String[] args) {
		Date date = new Date();
		//code by Quantrimang.com
		SimpleDateFormat simpleDateformat=new SimpleDateFormat("yyyy");
		System.out.println("Chúc mừng năm mới " + simpleDateformat.format(date)+"!");
	}
}

Code chúc mừng năm mới trong Lua:

print("Chúc mừng năm mới",os.date("*t").year,"!")
--[[Code by Quantrimang.com--]]

Code chúc mừng năm mới trong Clojue:

(let [date (java.util.Date.)
   sdf (java.text.SimpleDateFormat. "yyyy")]
 (println "Chúc mừng năm mới"(.format sdf date)"!"))
 ;;Code by Quantrimang.com

Code chúc mừng năm mới trong C#:

using System;

class Program {
  static void Main(string[] args) {
    Console.WriteLine("Chúc mừng năm mới " + DateTime.Now.Year + "!");
    /*Quantrimang.com*/
  }
}

Bạn có code chúc mừng năm mới nào độc đáo hơn không? Hãy share cho mình và các bạn khác bằng cách bình luận bên dưới bài viết này nhé.

Thứ Ba, 17/12/2019 14:05
4,65 👨 9.009
0 Bình luận
Sắp xếp theo