Cách chia sẻ lịch biểu trên iPhone

Để giúp bạn chia sẻ lịch biểu của mình với những người khác, iPhone có hỗ trợ tính năng cho phép người dùng chia sẻ toàn bộ sự kiện lịch iCloud với bất kỳ ai ở chế độ chỉ đọc cũng như có thể chỉnh sửa. Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Điều kiện cần

Nếu bạn muốn chia sẻ lịch biểu của mình với những người cụ thể, những cá nhân này sẽ phải có tài khoản iCloud để truy cập và xem lịch. Sau đó, họ có thể đọc lịch biểu của bạn cũng như thực hiện các thay đổi (nếu bạn cho phép).

Ngược lại, trong trường hợp bạn chia sẻ lịch biểu của mình với mọi người bằng cách đặt lịch ở chế độ công khai, thì người nhận không cần tài khoản iCloud để truy cập và xem lịch.

Chia sẻ lịch biểu iCloud với những người cụ thể

Nếu bạn muốn mời những người dùng cụ thể xem (cũng như cho phép chỉnh sửa) lịch biểu của mình, trước tiên hãy mở ứng dụng Calendar (Lịch) trên iPhone của bạn. Trên giao diện ứng dụng hiện ra, ở dưới cùng, hãy nhấn vào “Calendars”.

Nhấn vào “Calendars”

Trên màn hình “Calendars”, bên cạnh lịch biểu mà bạn muốn chia sẻ trong phần “iCloud”, hãy nhấn vào biểu tượng “i”.

Nhấn vào biểu tượng “i”

Trên trang “Edit Calendar” (Chỉnh sửa lịch), hãy nhấn vào “Add Person” (Thêm người).

Nhấn vào “Add Person”

Bạn sẽ được đưa đến trang “Add Person”. Tại đây, hãy nhấn vào trường văn bản “To” và nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn chia sẻ lịch biểu của mình. Để chọn ai đó từ danh sách liên hệ (danh bạ), hãy nhấn vào biểu tượng dấu cộng (“+”).

Nhấn vào biểu tượng dấu cộng (“+”)

Khi bạn đã chỉ định được người nhận, hãy nhấn vào “Add” (Thêm) ở góc trên cùng bên phải.

iPhone sẽ gửi một liên kết lời mời xem lịch đến những người bạn đã chọn. Người nhận có thể nhấp vào liên kết và đăng nhập vào tài khoản iCloud của họ để xem lịch biểu bạn đã chia sẻ.

Theo mặc định, iPhone sẽ cho phép những người được chỉ định chỉnh sửa lịch biểu của bạn. Nếu bạn muốn ngăn điều đó, trên màn hình “Edit Calendar” (Chỉnh sửa lịch), hãy chọn người nhận mà bạn không muốn cho phép thực hiện các thay đổi đối với lịch biểu của mình.

Trên trang mở ra, hãy tắt tùy chọn “Allow Editing” (Cho phép chỉnh sửa). Sau đó, nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch của mình với người này, hãy chọn tùy chọn “Stop Sharing” (Dừng chia sẻ).

Chọn tùy chọn “Stop Sharing”

Chia sẻ lịch biểu iCloud với tất cả mọi người

Để cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập (nhưng không chỉnh sửa) lịch biểu iCloud của bạn, hãy đặt nó ở chế độ công khai bằng các bước sau.

Đầu tiên, hãy mở ứng dụng Lịch trên iPhone của bạn. Trên giao diện ứng dụng hiện ra, ở dưới cùng, hãy nhấn vào “Calendars”.

Nhấn vào “Calendars”

Trên màn hình “Calendars”, bên cạnh phần lịch biểu cụ thể mà bạn muốn chia sẻ với mọi người, hãy nhấn vào biểu tượng “i”.

Nhấn vào biểu tượng “i”

Cuộn xuống dưới cùng trang “Edit Calendar”. Tại đây, hãy bật tùy chọn “Public Calendal” (Lịch công khai).

Bật tùy chọn “Public Calendal”

iCloud sẽ đặt lịch biểu đã chọn của bạn ở chế độ công khai, cùng với liên kết truy cập tương ứng.

Nhấn vào tùy chọn "Share Link” (Chia sẻ liên kết).

Nhấn vào tùy chọn "Share Link”

Trong menu chia sẻ hiện ra, hãy chọn cách bạn muốn chia sẻ liên kết truy cập vào lịch. Ví dụ: để sao chép liên kết vào khay nhớ tạm, hãy nhấn vào “Copy”.

Những người nhận được liên kết sẽ có thể truy cập vào lịch của bạn và xem các sự kiện của lịch.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 24/07/2022 15:49
51 👨 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo