Cách cài đặt NetBeans IDE trên Debian 11

NetBeans IDE là một môi trường phát triển tích hợp Java mã nguồn mở và có thể mở rộng miễn phí cho phép người dùng và lập trình viên nhanh chóng phát triển các ứng dụng web Java EE, Java desktop và Java. Nó cũng hỗ trợ phát triển các ứng dụng HTML5 với CSS, HTML và JavaScript. NetBeans IDE cung cấp nhiều công cụ khác nhau cho các nhà phát triển phần mềm, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, C/C++ và Ruby, v.v…

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách cài đặt NetBeans trên hệ thống Debian 11 Bullseye thông qua môi trường dòng lệnh.

Điều kiện tiên quyết

Đăng nhập bằng tài khoản root trên hệ thống Debian 11 hoặc bạn phải có đặc quyền để chạy lệnh sudo.

Cài đặt NetBeans IDE trên Debian 11

Bằng cách làm theo các hướng dẫn được đề cập bên dưới, bạn có thể dễ dàng cài đặt NetBeans IDE trên hệ thống Debian 11:

Bước 1: Cài đặt Java JDK làm dependency bắt buộc

Để chạy NetBeans IDE, bạn cần cài đặt Java JDK như một gói bắt buộc trên hệ thống của mình. Vì vậy, bằng cách sử dụng lệnh sau, hãy cài đặt phiên bản Java JDK mặc định trên Debian 11:

$ sudo apt update
$ sudo apt install default-jdk

Sau khi các gói java default-jdk được cài đặt hoàn chỉnh, hãy kiểm tra phiên bản Java JDK đã cài đặt bằng cách ra lệnh sau:

$ java --version

Bước 2: Tải xuống file nhị phân Apache NetBeans

Tải xuống file nhị phân để cài đặt Apache Netbeans trên Debian 11. Các file này có sẵn để tải xuống trên trang web chính thức của Apache NetBeans. Ngoài ra, Apache NetBeans có thể tải xuống trên Debian 11 Bullseye bằng cách sử dụng lệnh wget thông qua Terminal:

$ wget https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/12.0/netbeans-12.0-bin.zip

Sau khi tải xuống các gói trên, hãy giải nén file với Terminal bằng cách chạy lệnh unzip:

$ unzip netbeans-12.0-bin.zip

Các file cũng có thể được trích xuất thông qua GUI trên desktop.

Lưu ý: Nếu tiện ích giải nén chưa được cài đặt trên hệ thống Debian 11 thì trước tiên hãy cài đặt tiện ích giải nén. Nếu không, bạn không thể giải nén file từ hệ thống.

Liệt kê nội dung file của thư mục netbeans với lệnh ls như sau:

$ ls netbeans
Liệt kê nội dung file của thư mục netbeans
Liệt kê nội dung file của thư mục netbeans

Bây giờ, hãy di chuyển thư mục netbeans bao gồm tất cả nội dung vào /opt bằng cách chạy lệnh được đề cập bên dưới:

$ sudo mv netbeans/ /opt/

Bước 3: Đặt biến môi trường $PATH

Để thiết lập chức năng điều hướng cho biến môi trường $Path nhị phân có thể thực thi netbeans, hãy mở file sau:

$ nano ~/.bashrc

Thêm $PATH sau vào cuối file hiển thị hiện tại:

export PATH="$PATH:/opt/netbeans/bin/"

Bây giờ, tìm nguồn file bằng cách chạy lệnh được đề cập bên dưới:

$ source ~/.bashrc

Cấu hình NetBeans Desktop launcher

Tạo desktop launcher để chạy ứng dụng NetBeans IDE như sau:

$ sudo nano /usr/share/applications/netbeans.desktop

Nhập các dòng sau vào file cấu hình trên:

[Desktop Entry]
Name=Netbeans IDE
Comment=Netbeans IDE
Type=Application
Encoding=UTF-8
Exec=/opt/netbeans/bin/netbeans
Icon=/opt/netbeans/nb/netbeans.png
Categories=GNOME;Application;Development;
Terminal=false
StartupNotify=true

Lưu các dòng trên và đóng file.

Truy cập ứng dụng NetBeans IDE trên Debian 11

Sử dụng menu ứng dụng để khởi chạy NetBeans IDE trên bản phân phối Bullseye Debian 11 như sau:

Khởi chạy NetBeans IDE
Khởi chạy NetBeans IDE

Khi tất cả các mô-đun được load trên hệ thống, giao diện NetBeans IDE sau sẽ hiển thị trên màn hình:

Giao diện NetBeans IDE
Giao diện NetBeans IDE

Quá trình cài đặt NetBeans IDE đã hoàn tất trên bản phân phối Debian 11 Bullseye. Bây giờ, bạn có thể sử dụng các tính năng của NetBeans IDE trên hệ thống của mình.

Sử dụng phương pháp được đề xuất ở trên, bạn có thể dễ dàng cài đặt NetBeans IDE mới nhất trên hệ thống Debian 11 hoặc Ubuntu.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 30/12/2021 14:58
521 👨 289
0 Bình luận
Sắp xếp theo