Cách cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

GNOME, GNU Network Object Model Environment là một giao diện đồ họa người dùng (GUI) trong Linux và đặc biệt là trong hệ điều hành Ubuntu. Nó bao gồm nhiều ứng dụng desktop và mục đích của nó là làm cho hệ thống Linux dễ sử dụng cho những người không phải là lập trình viên. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 Focal Fossa.

Yêu cầu phần mềm và quy ước được sử dụng

  • Hệ thống: Đã cài đặt hoặc nâng cấp lên Ubuntu 20.04 Focal Fossa
  • Phần mềm: GNOME Shell 3.34.1 trở lên
  • Yêu cầu khác: Quyền truy cập vào hệ thống Linux dưới dạng root hoặc thông qua lệnh sudo.
  • Quy ước:
    • # - yêu cầu các lệnh Linux đã cho phải được thực thi với đặc quyền root, trực tiếp với tư cách là người dùng root hoặc bằng cách sử dụng lệnh sudo
    • $ - yêu cầu các lệnh Linux đã cho phải được thực thi với tư cách một người dùng thông thường, không có đặc quyền.

Hướng dẫn từng bước cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Cài đặt GNOME Vanilla trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Phiên bản Vanilla GNOME là một bản cài đặt GNOME trên desktop. Nó thiếu hầu hết các phần mềm bạn mong đợi theo mặc định, tuy nhiên các yêu cầu về tài nguyên chỉ ở mức tối thiểu.

Để cài đặt phiên bản GNOME desktop Vanilla, hãy thực thi lệnh sau:

$ sudo apt install GNOME-session gdm3

Tất cả đã được thực hiện xong. Hãy khởi động lại hệ thống:

$ sudo reboot

Cài đặt GNOME desktop đầy đủ trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Phần sau đây sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách cài đặt GNOME desktop đầy đủ trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.

Cách dễ nhất để cài đặt GNOME desktop đầy đủ là sử dụng lệnh tasksel. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng lệnh tasksel có sẵn trên hệ thống của bạn:

$ sudo apt install tasksel

Tiếp theo, sử dụng lệnh tasksel để cài đặt GNOME desktop:

$ sudo tasksel install ubuntu-desktop

Tất cả đã được thực hiện xong. Hãy khởi động lại hệ thống Ubuntu 20.04:

$ sudo reboot
Thứ Tư, 24/03/2021 09:13
3,84 👨 9.184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux