Cách xóa một hoạt động luyện tập trên Apple Watch

Bạn đã bao giờ vô tình ghi lại một hoạt động luyện tập trên Apple Watch hoặc tạo bản sao nhầm hoạt động bạn muốn xóa chưa? Đáng tiếc là bạn không thể xóa hoạt động đó trực tiếp từ chiếc đồng hồ mà phải dùng đến iPhone để thực hiện điều đó. Dưới đây là cách xóa hoạt động luyện tập trên Apple Watch.

Cách xóa một hoạt động luyện tập từ ứng dụng Activities

Mở ứng dụng Activities và vào tab Workouts. Mặc dù bạn có thể thấy danh sách các hoạt động luyện tập của mình trong tab History, nhưng bạn không thể xóa chúng từ tab này.

Vào ứng dụng Activities để xem các hoạt động thể chất
Vào ứng dụng Activities để xem các hoạt động thể chất

Gạt sang trái trên hoạt động bạn muốn xóa, ấn vào Delete. Tiếp theo, chọn Delete Workout & Data nếu bạn muốn đồng thời xóa khỏi Apple Health, hoặc Delete Workout Only nếu bạn chỉ muốn xóa khỏi ứng dụng Activities.

Chọn hoạt động muốn xóa
Chọn hoạt động muốn xóa

Có thể bạn muốn tới phần Delete Workout & Data. Khi bấm vào đó, hoạt động luyện tập của bạn sẽ biến mất vĩnh viễn và sự thay đổi này cũng đồng bộ với Apple Watch.

Cách xóa một hoạt động luyện tập từ Health App

Mở ứng dụng Apple Health, lăn xuống cuối phần Favorites, chọn Show All Health Data và chọn Workouts.

Các hoạt động trong Apple Health
Các hoạt động trong Apple Health

Kéo xuống và chọn Show All Data.

Chọn Show All Data
Chọn Show All Data

Gạt sang trái hoạt động bạn muốn xóa và chọn Delete.

Chọn một hoạt động và xóa
Chọn một hoạt động và xóa

Tiếp theo, chọn Delete Workout & Data hoặc Delete Workout Only. Có lẽ bạn muốn chọn phần Delete Workout & Data.

Hoạt động luyện tập đó sẽ bị xóa, tất cả các thay đổi sẽ tự động đồng bộ với trên Apple Watch.

Tham khảo thêm:

Thứ Sáu, 04/09/2020 08:21
31 👨 551
0 Bình luận
Sắp xếp theo