Cách xem thời gian chậm đóng bảo hiểm trên VssID

Ứng dụng VssID mới cập nhật thêm tính năng thông báo chậm đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia bảo hiểm xã hội được biết nhanh chóng. Điều này cũng giúp người tham gia bảo hiểm biết được quá trình đóng BHXH hoặc loại bảo hiểm khác. Quan trọng nhất, người tham gia bảo hiểm dễ dàng giám sát việc đóng của chủ sử dụng lao động ngay trên ứng dụng VssID. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết xem thời gian chậm đóng bảo hiểm trên VssID.

Hướng dẫn xem thời gian chậm đóng bảo hiểm trên VssID

Bước 1:

Trước hết chúng ta đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng tài khoản đăng ký VssID mà bạn đã có. Tiếp đến, trong giao diện ứng dụng người dùng nhấn chọn vào Quá trình tham gia.

Kiểm tra quá trình đóng bảo hiểm trên VssID

Bước 2:

Lúc này người dùng sẽ nhìn thấy các mục Bảo hiểm để chúng ta kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm, cũng như thông báo chậm đóng bảo hiểm có nếu có.

Chi tiết đóng bảo hiểm trên VssID

Nếu chậm đóng bảo hiểm thì sẽ có thông báo đỏ trên giao diện như hình dưới đây.

Thông báo chậm đóng bảo hiểm trên VssID

Nhấn vào Chi tiết sẽ hiển thị thêm thông tin đơn vị và thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý.

Chi tiết chậm đóng bảo hiểm trên VssID

Bước 3:

Tiếp tục nhấn vào mục BHTN để xem chi tiết về thời gian đóng hiểm và thông báo chậm đóng bảo hiểm. Nếu có thông báo thì nhấn chọn vào Chi tiết để xem rõ thông báo chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Xem chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp trên VssID

Nếu bạn không chậm đóng bảo hiểm tháng nào thì hiện Tổng thời gian chưa đóng là 0 tháng như hình dưới đây.

Đóng bảo hiểm đầy đủ

Như vậy, thông qua ứng dụng VssID chúng ta sẽ biết được tổng thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý.

Thứ Hai, 20/03/2023 14:53
52 👨 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Dịch vụ công trực tuyến