Cách viết ghi chú ngay màn hình chính Android

Viết ghi chú màn hình chính Android sẽ giúp bạn không bỏ quên bất cứ công việc quan trọng cần phải làm hay cần phải thực hiện. Ứng dụng ghi chú trên Android Heynote có tính năng viết ghi chú trên màn hình chính hoặc màn hình khóa tùy theo người dùng thiết lập muốn nhìn ghi chú ở đâu. Mặc định thì ứng dụng sẽ chọn màu nền làm hình nền điện thoại, nhưng bạn cũng có thể chọn hình nền trong album và viết ghi chú trên màn hình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết ghi chú trên màn hình Android.

Cách dùng Heynote viết ghi chú màn hình Android

Bước 1:

Bạn cài ứng dụng Heynote cho Android theo link dưới đây trên điện thoại như bình thường.

Tại giao diện của ứng dụng bạn nhấn vào biểu tượng hình tròn dấu cộng để nhập ghi chú mới. Trên cùng sẽ có các kiểu ghi chú khác để bạn phân loại luôn. Tiếp đến hiển thị giao diện để bạn nhập nội dung muốn ghi chú. Nhấn Set Position on screen để chỉnh vị trí hiện ghi chú.

Bước 2:

Trong giao diện tiếp theo bạn chọn nơi hiển thị ghi chú ở hình nền hay màn hình khóa Android. Ngay tại giao diện này bạn có thể phân loại ghi chú bằng cách nhấn biểu tượng dấu cộng. Nhấn và giữ vào ghi chú sẽ hiển thị 2 tùy chọn là Delete để xóa hoặc tùy chỉnh tại Customize.

Bước 3:

Khi đó bạn sẽ có danh sách thay đổi nội dung ghi chú như hình dưới đây. Nếu đã chỉnh sửa xong thì nhấn vào biểu tượng dấu tích để lưu lại.

Kết quả bạn sẽ nhìn thấy ghi chú hiển thị ở màn hình chính Android như dưới đây.

Bước 4:

Để chọn lại màu hình nền, hay chọn hình ảnh của bạn làm hình nền thì tại giao diện ứng dụng nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang chon Settings. Trong giao diện này bạn chọn thay đổi hình nền màn hình khóa hay màn hình chính.

Trong giao diện này bạn có thể chọn màu nền khác hoặc nhấn dấu cộng để tải ảnh lên. Sau khi chọn hình nền mới thì ghi chú sẽ hiển thị như hình dưới đây.

Đổi hình nền

Thứ Ba, 08/12/2020 08:01
33 👨 12.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo