Cách tắt thông báo ghi chú chia sẻ trên iPhone

Khi chia sẻ ghi chú trên iPhone thì những ai tham gia cộng tác đều nhận được thông báo khi có nội dung ghi chú mới. Thông báo ghi chú chia sẻ này đôi khi sẽ làm phiền bạn khi liên tục nhận được thông báo nếu có nhiều người cập nhật nội dung ghi chú. Nếu bạn không muốn nhận những thông báo như vậy thì có thể tắt thông báo ghi chú chia sẻ trên iPhone theo hướng dẫn dưới đây.

Tắt thông báo ghi chú chia sẻ trên iPhone

Người dùng truy cập vào ứng dụng sau đó nhấn vào ghi chú chia sẻ bạn muốn tắt thông báo. Tiếp đến, bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm rồi chọn Manage Shared Note trong danh sách hiển thị.

Sau đó bạn chỉ cần bật thiết lập Hide Alerts để tắt thông báo ghi chú chia sẻ là được.

Tắt thông báo ghi chú chia sẻ trên iPhone

Tắt thông báo ghi chú trên iPhone

Khi bạn tắt thông báo ghi chú trên iPhone thì cũng không nhận được thông báo ghi chú chia sẻ. Chúng ta truy cập vào cài đặt trên điện thoại và sau đó nhấn vào ứng dụng Ghi chú. Chuyển sang giao diện mới, bạn nhấn vào mục Notifications rồi tắt chế độ Allow Notifications để không gửi thông báo ghi chú.

Tắt thông báo ghi chú trên iPhone

Thay đổi quyền chỉnh sửa ghi chú chia sẻ iPhone

Khi bạn thêm nhiều người cộng tác vào ghi chú chia sẻ trên iPhone thì sẽ nhận được rất nhiều thông báo. Lúc này bạn có thể kiểm tra lại những cộng tác viên ghi chú đó và thay đổi quyền chỉnh sửa ghi chú.

Tại ghi chú chia sẻ trên iPhone, bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm rồi chọn Manage Shared Note. Sau đó nhấn tiếp vào người muốn đổi quyền chỉnh sửa ghi chú chia sẻ. Bạn chỉ cần chuyển sang quyền View only là được.

Chỉnh quyền chia sẻ ghi chú trên iPhone

Xóa người cộng tác ghi chú chia sẻ trên iPhone

Người dùng cũng truy cập vào giao diện Manage Shared Note, sau đó nhấn vào người cộng tác muốn xóa khỏi danh sách rồi chọn Remove Access và nhấn Continue để xóa.

Xóa người cộng tác ghi chú trên iPhone

Dừng chia sẻ để tắt thông báo ghi chú chia sẻ iPhone

Cuối cùng khi bạn không muốn nhận thông báo ghi chú chia sẻ trên iPhone thì chỉ cần dừng chia sẻ là được. Bạn cũng cần truy cập vào Manage Shared Note rồi chọn Stop Sharing để dừng chia sẻ ghi chú trên iPhone

Dừng chia sẻ ghi chú trên iPhone

Thứ Sáu, 12/01/2024 20:37
31 👨 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng