Cách tạo shortcut truy cập nhanh chế độ ẩn danh trên Chrome, Firefox và Edge

Bài hướng dẫn đơn giản này của Quantrimang sẽ giúp bạn tạo shortcut truy cập nhanh chế độ ẩn danh cho các trình duyệt phổ biến. Nếu các bạn chưa biết, chế độ ẩn danh không lưu lại lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, cookie, mật khẩu... của bạn.

Bây giờ, mời các bạn cùng bắt đầu vào phần chính của bài viết.

Cách tạo shortcut truy cập nhanh chế độ ẩn danh trên Google Chrome

Bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Nhấp chuột phải vào màn hình
 • Chọn New > Shortcut
 • Nhập đường dẫn tới file chạy chrome.exe vào ô Type the location of the item
 • Thêm biến --incognito vào phía sau đường dẫn
 • Nhấn Next để tiếp tục
 • Đặt tên thích hợp cho shortcut
 • Chọn một biểu tượng
 • Nhấn OK để lưu thay đổi

Nếu bạn lưu trình duyệt Chrome ở thư mục mặc định, bạn có thể copy và paste đoạn code sau vào ô Type the location of the item:

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --incognito

Cách tạo shortcut truy cập nhanh chế độ ẩn danh trên Mozilla Firefox

Cách thực hiện với Firefox hơi khác với Chrome. Bạn làm theo các bước sau:

 • Nhấp chuột phải vào shortcut của Firefox màn hình
 • Chọn Properties để mở cửa sổ Firefox Properties
 • Truy cập tới thẻ Shortcut
 • Thêm biến "-private" vào phía sau đường dẫn trong Target box
 • Nhấn OK
 • Chạy trình duyệt

Thông thường thì đường dẫn cộng với câu lệnh đầy đủ trong Target box sẽ là:

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "-private"

Cách tạo shortcut truy cập nhanh chế độ ẩn danh trên Microsoft Edge

Cách thực hiện với Edge thì tương tự như với Chrome. Bạn làm theo các bước sau:

 • Nhấp chuột phải vào màn hình
 • Chọn New > Shortcut
 • Nhập đường dẫn tới file chạy msedge.exe vào ô Type the location of the item
 • Thêm biến --inprivate vào phía sau đường dẫn
 • Nhấn Next để tiếp tục
 • Đặt tên thích hợp cho shortcut
 • Chọn một biểu tượng
 • Nhấn OK để lưu thay đổi

Nếu bạn dùng Windows 32-bit thì đường dẫn có thể sẽ như sau:

"%ProgramFiles%\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" -inprivate.

Còn đây là đường dẫn tiêu chuẩn của phiên bản Windows 64-bit:

"%ProgramFiles(x86)%\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" -inprivate.

Chúc các bạn thành công và mời các bạn tham khảo thêm nhiều mẹo hay khác trên Quantrimang:

Thứ Ba, 26/01/2021 10:14
52 👨 3.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo