Cách reset file HOSTS trên Windows 7/8/8.1 và Windows 10

Rất cần thiết, khi hệ thống của bạn gặp vấn đề truy cập Internet

Thời đại người người Facebook, nhà nhà Facebook thì việc truy cập Facebook trên máy tính, điện thoại ngày càng trở nên quan trọng. Trong số những phương pháp vào Facebook thì chúng ta có nghe nói đến việc chỉnh sửa file HOSTS trên Windows. Vậy file HOSTS này là gì? Nó có tác dụng như thế nào mà "thần thánh" vậy? Mời các bạn tìm hiểu về khái niệm này với bài viết dưới đây của Quản Trị Mạng nhé!

1. File HOSTS trong Windows là gì?

Đơn giản, các bạn có thể hiểu đây là 1 file cấu hình, cho phép hoặc không cho phép máy tính thực hiện kết nối đến 1 hoặc nhiều địa chỉ IP nào đó. Do vậy nếu bạn gặp phải trường hợp truy cập đến 1 trang web mà không được (ví dụ Facebook) thì có thể do file HOSTS của máy tính đã bị chỉnh sửa. Giải pháp được đưa ra ở đây là reset file HOSTS về nguyên trạng ban đầu:


File HOSTS trong Windows 7

Tham khảo thêm các bài viết:

2. Các reset file HOSTS trên Windows 7/8/8.1 và 10:

Trong các phiên bản Windows thì file HOSTS đều nằm ở thư mục:

  • C:\Windows\System32\drivers\etc

Và để reset lại file HOSTS này, các bạn hãy mở Windows Explorer (phím tắt Windows + E), gõ câu lệnh dưới đây vào thanh địa chỉ rồi bấm Enter:

%systemroot% \system32\drivers\etc

Câu lệnh trên tương tự với việc ta truy cập vào đường dẫn chứa file HOSTS trong thư mục System32, đổi tên file HOSTS hiện tại thành hosts.bak (nhập tài khoản Administrator nếu hệ thống yêu cầu). Sau đó, tạo mới 1 file NotePad, đặt tên là HOSTS (không có đuôi nhé!!!). Sau đó copy và paste phần nội dung, mã dưới đây vào:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handle within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo và sử dụng phần mềm HostsMan - chuyên quản lý file HOSTS của Windows:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 04/09/2019 08:55
3,37 👨 28.296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải pháp bảo mật