Cách quản lý News Feed trên ứng dụng Facebook

Kiểm soát các thông tin xuất hiện trên bảng tin

Các thông tin trên News Feed Facebook người dùng hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu xem thông tin của mình. Khi đó chúng ta sẽ quản lý News Feed với những mục thiết lập, cài đặt News Feed cho Facebook thì thông tin hiển thị sẽ theo yêu thích của bạn, các bài viết từ tài khoản Facebook bạn bè hay từ Fanpage Facebook hay nhóm Facebook. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn quản lý News Feed trên ứng dụng Facebook.

Hướng dẫn quản lý News Feed cho Facebook điện thoại

Bước 1:

Tại giao diện trên Facebook chùng ta nhấn chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang. Chuyển sang giao diện mới, bạn nhấn vào mục Cài đặt & quyền riêng tư rồi nhấn chọn Cài đặt.

Cài đặt Facebook

Bước 2:

Trong giao diện các mục thiết lập cho ứng dụng Facebook, bạn nhìn xuống phần Tùy chọn rồi nhấn vào Bảng tin.

Chỉnh Bảng tin Facebook

Bước 3:

Tại đây người dùng sẽ nhìn thấy tất cả các mục cài đặt News Feed cho Facebook. Các mục gồm:

  • Yêu thích để chọn những người và Trang mà bạn muốn ưu tiên. Theo đó, bài viết của những người và Trang này sẽ hiển thị cao hơn trên Bảng feed và bạn sẽ thấy các bài viết mới nhất trước. Tìm hiểu về phần Yêu thích.
  • Bỏ theo dõi để bỏ theo dõi một người, Trang hoặc nhóm nào đó. Tìm hiểu cách bỏ theo dõi.
  • Kết nối lại để theo dõi một người, Trang hoặc nhóm mà trước đó bạn đã bỏ theo dõi. Tìm hiểu cách kết nối lại.
  • Tạm ẩn để bắt đầu tạm ẩn trở lại, dừng tạm ẩn hoặc kéo dài thời gian tạm ẩn. Tìm hiểu cách tạm ẩn.
  • Lời nhắc bầu cử để quản lý lời nhắc về cuộc bầu cử và hoạt động bầu cử từ Facebook.

Chúng ta sẽ nhấn vào từng mục để điều chỉnh lại thông tin hiển thị trên News Feed Facebook.

Mục cài đặt Bảng tin Facebook

Bước 4:

Chẳng hạn bạn muốn cài đặt chế độ bài viết yêu thích trên Facebook, thì nhấn vào mục Yêu thích. Lúc này bạn sẽ chọn tài khoản Facebook nào hay Fanpage Facebook nào muốn đưa vào chế độ Yêu thích.

Khi đó bài viết của những tài khoản yêu thích sẽ luôn hiển thị đầu tiên khi bạn xem Facebook. Nếu không thích thì bạn có thể gỡ ai đó khỏi chế độ yêu thích.

Bước 5:

Tiếp đến bạn có thể nhấn chọn mục Bỏ theo dõi để bỏ theo dõi bài viết hay Fanpage để không nhìn thấy bài viết của họ nữa. Tiến đến bạn nhấn vào từng mục để thiết lập theo ý mình.

Hướng dẫn quản lý News Feed cho Facebook PC

Bước 1:

Tại giao diện trên Facebook máy tính, người dùng nhấn chọn vào ảnh đại diện rồi chọn Cài đặt và quyền riêng tư, rồi nhấp vào Tùy chọn Bảng feed.

Chỉnh bảng News Feed Facebook

Bước 2:

Lúc này người dùng cũng nhìn thấy giao diện cài đặt News Feed cho Facebook PC. Bạn sẽ lần lượt nhấn vào từng mục để thay đổi lại thiết lập.

Các thiết lập chỉnh bảng News Feed Facebook

Bước 3:

Trong mục Yêu thích, người dùng có thể lựa chọn tài khoản Facebook hoặc Fanpage để đưa vào mục yêu thích, muốn xem bài viết nhanh chóng.

Tùy chọn cho mục yêu thích Facebook PC

Để chọn nhanh hơn thì bạn nhấn vào mục Tất cả để chọn loại nội dung muốn lọc.

Chọn kiểu hiển thị

Nếu muốn đưa nội dung nào vào chế độ yêu thích thì chỉ cần nhấn chọn vào biểu tượng ngôi sao là được.

Đưa vào chế độ yêu thích Facebook

Bước 4:

Và nếu muốn chỉnh lại mục yêu thích, bỏ chế độ yêu thích thì người dùng lọc Chỉ mục yêu thích rồi bỏ tích dấu sao là được.

Bạn tiếp tục lựa chọn các mục để thiết lập News Feed trên Facebook.

Bỏ yêu thích trên Facebook

Video hướng dẫn quản lý News Feed Facebook

Thứ Tư, 07/09/2022 20:27
43 👨 11.897
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Facebook