Cách chọn huy hiệu cá nhân hiện trong nhóm Facebook

Mặc định nhóm Facebook sẽ có các huy hiệu khác nhau và hiển thị tại tên tài khoản của mỗi thành viên trong nhóm Facebook. Huy hiệu này sẽ hiển thị trong bài viết, bình luận trong các bài viết nhóm Facebook. Và mỗi thành viên trong nhóm đều có thể quản lý huy hiệu của riêng mình, bật hoặc tắt huy hiệu hiển thị trong nhóm, chọn huy hiệu nào hiển thị nếu bạn được gắn nhiều huy hiệu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách quản lý huy hiệu hiển thị trong nhóm Facebook.

1. Quản lý huy hiệu cá nhân nhóm Facebook Android, iOS

Bước 1:

Bạn truy cập vào nhóm Facebook mà mình đang tham gia. Sau đó tại bài viết của mình trong nhóm, nhấn vào vào tên tài khoản Facebook cá nhân. Lúc này bạn sẽ thấy tất cả các huy hiệu mà mình hiện có trong nhóm Facebook, nhấn nút Chỉnh sửa.

Bước 2:

Lúc này bạn có thể chọn huy hiệu thành viên nào mà mình muốn hiển thị trong nhóm Facebook. Để tắt huy hiệu nào thì gạt nút tròn sang trái, rồi nhấn nút Xong để lưu lại.

Kết quả tài khoản Facebook của bạn sẽ chỉ hiện huy hiệu mà chúng ta đã chọn.

Hiện huy hiệu mới

2. Cách chọn huy hiệu cá nhân nhóm Facebook PC

Bước 1:

Cũng tại nhóm Facebook bạn tìm tới bài viết của mình trên nhóm rồi di chuột vào huy hiệu hiển thị hiện tại trong nhóm Facebook, nhấn Quản lý huy hiệu.

Quản lý huy hiệu

Bước 2:

Lúc này bạn cũng sẽ nhìn thấy tất cả các huy hiệu mà mình đang có trong nhóm Facebook. Bạn muốn tắt huy hiệu nào thì bỏ tích tại huy hiệu đó rồi nhấn Lưu bên dưới.

Tắt huy hiệu

Kết quả huy hiệu cá nhân của bạn trong nhóm Facebook sẽ được đổi thành huy hiệu mà bạn chọn.

Hiện huy hiệu mới trong nhóm

Video hướng dẫn chọn huy hiệu trong nhóm Facebook

Thứ Tư, 09/12/2020 18:21
32 👨 4.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo