Cách hủy dịch vụ MobiEdu MobiFone nhanh chóng

MobiEdu MobiFone là dịch vụ học tập online, giúp người học kết nối tới các website với mức phí học hấp dẫn. Đối tượng của MobiEdu MobiFone trải dài từ lứa tuổi mầm non tới những người đi làm có nhu cầu muốn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ MobiEdu MobiFone và không còn nhu cầu học thì hủy đăng ký MobiEdu MobiFone theo bài viết dưới đây.

1. Hủy MobiEdu MobiFone cho nhóm mầm non, tiểu học

1. Gói Dino Đi học

 • HUY XND1 gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • HUY DU gửi 9285 (1.998.000/ trọn đời)
 • HUY EPD gửi 999 (5.000đ/ ngày)

2. Gói Home365

 • HUY H3 gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • HUY EPN gửi 999 (5.000đ/ ngày)

3. Gói DoYoSe

Gói Phonic (4-6 tuổi):

 • HUY DP gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • HUY DP7 gửi 9285 (15.000đ/ tuần)
 • HUYDP30 gửi 9285 (59.000đ/ tháng)

Gói Ground (7-9 tuổi):

 • HUYDG gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • HUY DG7 gửi 9285 (15.000đ/ tuần)
 • HUY DG30 gửi 9285 (59.000đ/ tháng)
 • HUY EPY gửi 999 (5000đ/ ngày)

4. Gói Edupia Smart

 • HUY XN E1 gửi 9285 (2.000đ/ ngày)
 • HUY XN E7 gửi 9285 (10.000đ/ 7 ngày)
 • HUY EPE gửi 999 (5.000đ/ ngày)

2. Hủy MobiEdu MobiFone cho nhóm THCS, THPT

1. Gói MobiStudy

 • HUY MA1 gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • HUY MA7 gửi 9285 (15.000/ tuần)
 • HUY MA30 gửi 9285 (50.000đ/ 30 ngày)
 • HUY EPM gửi 999 (6.000đ/ ngày)

2. Gói HiClass

 • HUY HC gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • HUY HC7 gửi 9285 (10.000đ/ tuần)
 • HUY EPP gửi 999 (5.000đ/ ngày)

3. Gói MathX

 • Gói Tiểu học: HUY MX1 gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • Gói Trung Học Cơ Sở: HUY MX2 gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • Gói MathX (Nội dung cả 2 cấp học): HUY MX gửi 9285 (5.000/ ngày)

3. Cách hủy MobiEdu MobiFone sinh viên, người đi làm

1. Gói Manga Toon

 • Gói Hay đọc: HUY XN HAY gửi 9285 (3.000đ/ ngày)
 • Gói Yêu thích: HUY XN YEU gửi 9285 (6.000đ/ ngày)
 • Gói Fan cuồng: HUY XN FAN gửi 9285 (8.000đ/ ngày)

2. Gói mWiki

 • HUY WK1 gửi 9285 (5.000đ/ ngày)
 • HUY WK7 gửi 9285 (15.000đ/ tuần)

3. Gói Elsa Pro

 • HUY ES gửi 9285 (4.000đ/ ngày)
 • HUY EPS gửi 999 (6.000đ/ ngày)
Thứ Sáu, 15/10/2021 20:36
2,33 👨 4.762
0 Bình luận
Sắp xếp theo