Hướng dẫn tạm ẩn email trong Gmail

Tính năng tạm ẩn email (snooze) trong Gmail giúp bạn ẩn đi những email không quan trọng và sẽ báo lại vào thời gian khác do chính bạn thiết lập. Sau khi kích hoạt chế độ hoãn thông báo email này thì những email đó tạm ẩn khỏi giao diện và sau khi hết thời gian ẩn, tất cả những email đó đều hiển thị lại. Dưới đây là hướng dẫn hoãn thông báo email trong Gmail.

Cách tạm ẩn email trong Gmail điện thoại

Bước 1:

Tại giao diện Gmail trên điện thoại, bạn nhấn và giữ vào những email muốn hoãn thông báo. Sau đó nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc phải trên cùng rồi chọn Tạm ẩn trong danh sách hiển thị.

Bước 2:

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy giao diện tùy chọn thời gian để hoãn thông báo email. Chúng ta có thể nhấn vào thời gian gợi ý hoặc nhấn Chọn ngày và thời gian để chọn ngày bật lại thông báo email theo ý mình.

Chọn thời gian tạm ẩn Gmail

Bước 3:

Hiển thị giao diện để bạn lựa chọn ngày tháng để bật lại thông báo email.

Tiếp đến bạn thiết lập thời gian cụ thể để mở lại thông báo email, nhấn vào phần thời gian rồi chọn Tùy chỉnh để tự nhập thời gian mà mình muốn. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại thời gian.

Như vậy bạn đã ẩn các email Gmail để không nhận thông báo tới thời gian mà bạn thiết lập.

Thông báo ẩn email Gmail

Cách tạm ẩn email trong Gmail máy tính

Bước 1:

Tại giao diện Gmail trên máy tính, bạn nhấn chọn vào những email muốn báo ẩn tạm thời rồi nhấn vào biểu tượng đồng hồ ở thanh công cụ bên trên giao diện như hình.

Chọn ẩn email Gmail máy tính

Bước 2:

Tiếp đến bạn nhấn vào thời gian muốn dùng hoặc nhấn vào Chọn ngày và thời gian để thiết lập.

Chọn thời gian tạm ẩn email Gmail máy tính

Bước 3:

Lúc này chúng ta cũng chọn ngày muốn ẩn thông báo email.

Chọn ngày ẩn email trên Gmail máy tính

Tiếp đến bạn cũng chọn thời gian cụ thể để hoãn thông báo email, rồi nhấn Lưu bên dưới để thực hiện tạm ẩn những email đã chọn là xong.

Chọn thời gian tạm ẩn email Gmail PC

Hướng dẫn bỏ ẩn email trên Gmail điện thoại

Bước 1:

Tại giao diện trên Gmail bạn nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trái trên cùng. Sau đó hiển thị các tùy chọn cho email, bạn nhấn vào mục Đã tạm ẩn.

Bước 2:

Lúc này người dùng sẽ nhìn thấy tất cả những email Gmail mà bạn đã hoãn thông báo. Để bỏ ẩn email, chúng ta nhấn giữ vào 1 email sau đó nhấn tiếp vào những email khác. Tiếp đến bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc phải trên cùng.

Bước 3:

Khi đó hiển thị các tùy chọn cho email đã ẩn, bạn nhấn vào Bỏ tạm ẩn để hiển thị lại thông báo cho email.

Bỏ ẩn email trên Gmail điện thoại

Hướng dẫn bỏ ẩn email Gmail trên máy tính

Bước 1:

Chúng ta sẽ nhấn vào mục Đã tạm ẩn ở menu bên trái giao diện để truy cập những email đã tạm ẩn.

Mục email đã ẩn trên Gmail

Bước 2:

Ngay sau đó bạn sẽ nhìn thấy những email tạm ẩn trên Gmail. Bạn chỉ cần nhấn vào những email muốn hiển thị lại sau đó nhấn vào biểu tượng đồng hồ rồi chọn Bỏ tạm ẩn là được.

Bỏ email ẩn Gmail PC

Thứ Năm, 29/02/2024 21:02
51 👨 1.866
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Gmail