Cách hiện phần trăm pin Apple Watch trên màn hình iPhone

Để xem nhanh phần trăm pin Apple Watch ngay trên iPhone, chúng ta có thể thêm trên màn hình khóa hoặc màn hình chính thông qua tiện ích hiển thị. Với tiện tích phần trăm pin Apple Watch, bạn sẽ biết ngay dung lượng pin Apple Watch hiện còn bao nhiêu, mà không cần phải xem trực tiếp trên thiết bị. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn hiển thị phần trăm pin Apple Watch trên iPhone.

Cách hiện phần trăm pin Apple Watch màn hình khóa iPhone

Bước 1:

Bạn nhấn giữ vào màn hình khóa rồi chọn Customize sau đó nhấn vào Lock Screen để tiến hành chỉnh sửa màn hình khóa.

Chỉnh màn hình khóa iPhone

Bước 2:

Nhấn vào Add widget rồi chọn Batteries trong danh sách hiển thị.

Tiện ích pin cho màn hình khóa iPhone

Bước 3:

Lúc này hiển thị tùy chọn phần trăm pin cho Apple Watch. Chúng ta sẽ kéo tiện ích phần trăm pin Apple Watch ra ngoài màn hình khóa iPhone.

Thêm tiện ích pin Apple Watch cho màn hình khóa iPhone

Bước 4:

Nhấn vào tiện ích phần trăm pin, sau đó tắt chế độ Automatic rồi nhấn vào mục Devices.

Hiện phần trăm pin Apple Watch cho màn hình khóa iPhone

Nhấn vào tên Apple Watch mà bạn đang kết nối để hiển thị tiện ích phần trăm pin Apple Watch trên màn hình khóa iPhone là được.

Chọn Apple Watch kết nối iPhone

Các hiện phần trăm pin Apple Watch màn hình chính iPhone

Bước 1:

Nhấn và giữ vào màn hình chính iPhone, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải bên trên. Tiếp đến nhấn vào tiện ích Batteries.

Tiện ích pin Apple Watch cho iPhone

Bước 2:

Cũng hiển thị một số giao diện tiện ích pin để bạn thêm vào màn hình. Chúng ta nhấn chọn vào tiện ích pin để thêm vào màn hình iPhone. Cuối cùng nhấn ra ngoài màn hình để lưu lại thay đổi mới là được.

Hiện phần trăm pin Apple Watch màn hình khóa iPhone

Thứ Ba, 23/01/2024 20:59
31 👨 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng