Cách dùng Fast URL Shortener rút gọn link miễn phí

Trang web Fast URL Shortener sẽ giúp bạn rút gọn link nhanh chóng, quản lý những link rút gọn để có thể sử dụng sau này. Hiện tại thì việc rút gọn link đã rất phổ biến và được dùng ở rất nhiều trường hợp khác nhau, như rút gọn link Shopee chẳng hạn. Khi rút gọn link thì link sẽ có ký tự ngắn hơn, dễ nhìn hơn và cũng dễ thao tác xử lý hơn so với việc chúng ta để link gốc dài. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn dùng Fast URL Shortener rút gọn link.

Hướng dẫn dùng Fast URL Shortener rút gọn link

Bước 1:

Trước hết bạn truy cập vào link dưới đây để vào trang web Fast URL Shortener rút gọn link

https://rapidapi-example-url-shortener.vercel.app/

Bước 2:

Tại giao diện trang web chúng ta sẽ paste link gốc cần rút gọn rồi nhấn dấu v để tiến hành rút gọn link.

Paste link cần rút gọn

Bước 3:

Ngay sau đó bạn sẽ nhìn thấy link rút gọn hiển thị ở trên đầu như hình dưới đây. Chúng ta chỉ việc sao chép link này để chuyển cho người khác hoặc đăng lên để mọi người truy cập.

Tiếp đến bạn thực hiện thao tác rút gọn link với những bước tương tự như bên trên.

Link đã rút gọn

Bước 4:

Tất cả những link mà bạn rút gọn trên Fast URL Shortener đều được lưu lại thành danh sách trên phiên làm việc hiện tại. Từng link sẽ có thứ tự rút gọn trước sau và thời gian chúng ta tiến hành rút gọn link để bạn quản lý dễ dàng hơn. Khi đó bạn có thể sao chép lại chúng nếu cần. Tuy nhiên khi tắt tab làm việc trên Fast URL Shortener thì lịch sử này cũng sẽ biến mất.

Lịch sử link đã rút gọn

Chủ Nhật, 05/12/2021 09:55
31 👨 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Nền tảng Web