Làm thế nào để áp dụng Stationery hoặc Theme trên Email?

Lựa chọn theme hoặc Stationery vào Outlook bạn muốn sử dụng

Stationery và theme là tập hợp các yếu tố thiết kế và màu sắc thống nhất. Chúng chỉ định font chữ, bullet, màu nền, đường kẻ ngang, hình ảnh và các yếu tố thiết kế khác mà bạn muốn hiển thị trong các tin nhắn, email gửi đi.

1. Làm thế nào để thay đổi định dạng tất cả thư mới thành HTML?

1. Click chọn thẻ File.

2. Click chọn Options.

3. Click chọn Mail.

4. Tại mục Compose message (soạn thư), trong tùy chọn Compose messages in this message format list, click chọn HTML.

Theme và Stationery Outlook

2. Áp dụng Theme và Stationery Outlook trên tất cả các thư

Lưu ý: Nếu các thư của bạn không được đổi sang định dạng HTML, các theme sẽ không cài đặt được.

1. Click chọn thẻ File.

2. Click chọn Options.

3. Click chọn Mail.

4. Click chọn Stationery and Fonts.

5. Trong thẻ Personal Stationery, click chọn Theme.

6. Tại mục Choose a theme, chọn một theme hoặc stationery mà bạn muốn áp dụng rồi click chọn OK.

7. Lựa chọn font chữ mà bạn muốn sử dụng.

3. Áp dụng theme và stationery trên một thư duy nhất

1. Trên thẻ Home, trong nhóm New bạn click chọn New items, sau đó di chuột qua E-mail Message Using rồi click chọn More Stationery.

2. Tại mục Choose a theme, click chọn theme hoặc stationery mà bạn muốn áp dụng rồi click chọn OK.

3. Soạn và gửi thư của bạn.

4. Tắt Stationery Outlook và theme

1. Click chọn thẻ File.

2. Click chọn Options.

3. Click chọn Mail.

4. Tại mục Compose messages, click chọn Stationery and Fonts.

5. Trong thẻ Personal Stationery, click chọn Theme.

6. Dưới mục Choose a Theme, click chọn No theme.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 29/04/2016 08:49
31 👨 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo