Cách thêm cột tile trên menu Start Windows

Theo mặc định, Windows 10 hiển thị ba cột tile (ô) trong menu Start. Nó có cột thứ 4 ẩn mà người dùng không biết. Do đó bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm cột vào menu Start để hiển thị nhiều ứng dụng hơn khi click vào nút Windows.

Cách thêm cột tile trên menu Start

Bước 1. Mở Settings từ menu Start.

Mở Settings

Bước 2. Click vào Personalization.

Click vào Personalization

Bước 3. Click vào Start ở menu bên trái và bật tùy chọn Show more tiles ở bên phải. 

bật tùy chọn Show more tiles

Menu Start giờ đã có thêm cột để bạn kéo tile vào.

Menu Start có thêm cột

Nếu kéo cạnh phải của menu Start sang bên phải, bạn sẽ thấy thêm bốn cột tile nữa để sắp xếp và tổ chức các nội dung yêu thích.

Thêm bốn cột tile nữa

Chúc các bạn thực hiện thành công! 

Thứ Ba, 30/04/2019 17:34
52 👨 623