Cách kiểm tra danh sách đã gửi lời mời kết bạn trên Facebook

Hủy kết bạn hoặc tiếp tục theo dõi những thông tin mới của bạn bè ngay cả khi chưa được Accept

Bạn hoàn toàn có thể xem lại danh sách bạn bè mà mình đã gửi lời kết bạn trên Facebook, thậm chí hủy lời mời kết bạn đã gửi đi hoặc có thể lựa chọn theo dõi bạn bè ngay cả khi chưa được Accept. Thực hiện các bước đơn giản dưới đây để xem lại danh sách bạn bè đã gửi lời mời kết bạn.

Bước 1:

Truy cập vào link tại đây để xem danh sách bạn bè mà bạn đã gửi lời mời kết bạn

Bước 2:

Nếu bạn không muốn gửi lời mời kết bạn nữa, nhấn vào phần Đã gửi lời mời kết bạn và chọn Hủy yêu cầu kết bạn.

Hủy danh sách kết bạn đã gửi

Bước 3:

Nếu bạn muốn theo dõi bạn bè cho dù không được Accept, chọn Nhận thông báo để theo dõi các status.

Hủy kết bạn Facebook

Qúa trình hoàn thành khá đơn giản và bạn có thể lọc danh sách những người đã gửi lời mời kết bạn trên Facebook.

Tham khảo thêm các bài dưới đây:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Bảy, 28/05/2016 10:13
3,921 👨 94.816
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z