Cách cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Server

Quản Trị Mạng - Một trong những khâu quan trọng bạn phải thực hiện trong SQL Server 2008 là cài đặt dữ liệu và file log. Nếu không cài đặt đúng những file này sẽ gây ra một số lỗi như tranh chấp ổ đĩa, khoảng trống sử dụng. Vì vậy, hãy cùng bàn luận về cách cài đặt file cơ sở dữ liệu.

File log

Hãy bắt đầu với file log trước bởi đây là phần dễ nhất cũng như phần bạn hay dùng nhất. Trước tiên, hãy nói về cách đặt file log trên ổ đĩa của bạn: Nhìn chung, bạn thường muốn đặt file log trên một phân vùng riêng hơn là đặt cùng file dữ liệu. Có 2 lý do: thứ nhất là tranh chấp ổ đĩa. Mỗi một giao tác sẽ được ghi lại trên file log, trước khi nó được ghi trên file dữ liệu. Nếu cả 2 file này cùng ở trên một ổ đĩa, disk arm sẽ phải làm việc 2 lần một cách khó khăn khi phải chạy từ chỗ này để ghi cho file ghi nhận rồi chạy sang chỗ kia để ghi cho dữ liệu. Đặt file ghi nhận ở một ổ đĩa riêng sẽ tốt hơn cho hoạt động của file bởi file ghi nhận có thể ghi liên tục, nhanh hơn so với việc phải chạy từ nơi này sang nơi khác. Lý do thứ 2 bạn nên tách riêng 2 file này là để phục hồi dễ hơn. Khi phân vùng dữ liệu bị lỗi, bạn có thể phục hồi file ghi nhận và quay lại giao tác cuối cùng giúp bạn không bị mất dữ liệu.

Nhiều file ghi nhận

Mọi người thường nhầm lẫn rằng máy tính hoạt động nhờ sử dụng một số file ghi nhận. Tuy nhiên, điều này là không đúng. File ghi nhận ghi một cách liên tục, nghĩa là sau khi đã ghi xong một file ghi nhận này, nó lại chuyển sang ghi cho file khác. Vì vậy, nếu bạn có 4 file ghi nhận (Log1, Log2, Log3, Log4). SQL Server 2008 sẽ ghi Log1, rồi tới Log2… Điều này khác hẳn so với hoạt động của file dữ liệu. Lý do nên để nhiều file ghi nhận trên nhiều phân vùng là không gian. Bạn nên có nhiều ổ đĩa hơn là sử dụng một phân vùng đơn. Ngoài ra, đặt file ghi nhận trên một phân vùng đơn là điều vô nghĩa. Nó không giúp bạn được gì cả.

File dữ liệu

Bạn nên đặt file dữ liệu trên một phân vùng khác so với file ghi nhận. Khi tách riêng file dữ liệu khỏi file ghi nhận, bạn có thể có nhiều file dữ liệu trên nhiều phân vùng.

Nên nhớ rằng chúng ta nên chọn phân vùng vật lý bởi phân vùng logic vẫn có thể xảy ra tranh chấp disk arm mà chúng ta nên tránh. File dữ liệu khác với file ghi nhận vì nó sử dụng thuật toán ghi bằng nhau. Điều này có nghĩa là tất cả những file được ghi bằng nhau nhất một cách có thể. Ví dụ, bạn có 4 file dữ liệu (Data1, Data2, Data3, Data4). Khi bạn ghi cơ sở dữ liệu, SQL Server 2008 sẽ ghi những file này ở một tốc độ nhất định, cùng nhanh hoặc cùng chậm. Bạn cũng có thể đặt bảng ở một file nào đó giúp bạn kiểm soát dễ dàng hơn.

File growth (Sự phát triển của các file dữ liệu)

Một vấn đề khác cần được nhắc tới là file growth. Những người mới cài thường hay mắc lỗi khi họ thường để mặc định file growth. Sau đây là một số lời khuyên về cách đặt file growth:

1. Thứ nhất, bạn nên đặt cả file dữ liệu và file ghi nhận càng lớn càng tốt. Tùy thuộc vào phiên bản của SQL Server, dung lượng dành cho file growth rất nhiều. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên đặt dung lượng trước để giảm thiểu những vấn đề xảy ra. Nếu bạn có một phân vùng đơn dùng cho file ghi nhận, bạn nên để dung lượng của file bằng với dung lượng phân vùng. Điều này sẽ giúp bạn không mất dữ liệu. Tiếp tục làm tương tự đối với file dữ liệu.

2. Thứ 2, bạn nên đặt các file của bạn có thể phát triển tự động.

3. Thứ 3, đặt các file dữ liệu phát triển ở tốc độ giống nhau và các file ghi nhận ở cùng một tốc độ. Các file dữ liệu không nhất thiết phải cùng tốc độ với file ghi nhận. tuy nhiên, bạn nên để chúng có chung tốc độ phát triển.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc tách file dữ liệu với file ghi nhận ở các phân vùng khác nhau.

Thứ Ba, 03/11/2020 09:49
52 👨 7.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo